RESULTAT
Totalt antal svar: 328
Frågor om teaterbesöket
Vad tyckte du om ditt besök på Playhouse som helhet?
1. Mycket dålig
0,3 %
2.
2,7 %
3.
6,1 %
4.
10,7 %
5.
39,6 %
6. Mycket bra
39,6 %
- snittgradering
5,1
Ej svar
0,9 %
Hur fungerade bokningen av biljetter via Playhouse hemsida?
1. Mycket dåligt
0 %
2.
0,6 %
3.
2,7 %
4.
4 %
5.
26,5 %
6. Mycket bra
64 %
- snittgradering
5,5
Ej svar
2,1 %
Vad tyckte du om mejlutskick och info innan föreställningen?
1. Mycket dåligt
0 %
2.
0 %
3.
0 %
4.
0 %
5.
0 %
6. Mycket bra
0 %
- snittgradering
0
Ej svar
0 %
Hur fungerade servicen när du var på teatern, dvs biljettkassa, garderob, barservering?
1. Mycket dåligt
0 %
2.
0,3 %
3.
1,8 %
4.
8,2 %
5.
31,4 %
6. Mycket bra
57 %
- snittgradering
5,4
Ej svar
1,2 %
Vad tyckte du om föreställningen Tala är silver?
1. Mycket dålig
5,2 %
2.
7,6 %
3.
10,4 %
4.
14 %
5.
33,2 %
6. Mycket bra
28,7 %
- snittgradering
4,5
Ej svar
0,9 %
Vad tyckte du om pjäsen (dvs själva manuset)?
1. Mycket dålig
7,3 %
2.
9,8 %
3.
8,5 %
4.
20,1 %
5.
32,6 %
6. Mycket bra
21 %
- snittgradering
4,2
Ej svar
0,6 %
Vad tyckte du om skådespelarna?
1. Mycket dåliga
0,3 %
2.
0,6 %
3.
7 %
4.
11,3 %
5.
32,6 %
6. Mycket bra
47,3 %
- snittgradering
5,2
Ej svar
0,9 %
Vad tyckte du om regi, scenografi, ljud etc?
1. Mycket dåligt
1,2 %
2.
3,4 %
3.
8,8 %
4.
14,6 %
5.
33,5 %
6. Mycket bra
36 %
- snittgradering
4,9
Ej svar
2,4 %
Några tankar, reflektioner eller lovord om föreställningen Tala är silver?
Antal kommentarer:
154 (47 %)
Frågor om restaurangbesöket
Åt du middag i N.Y. Restaurant i samband med föreställningen?
Nej
48,8 %
Ja
50,9 %
Ej svar
0,3 %
Åt du förbeställd teatermiddag eller ā la carte?
Teatermiddag
53,2 %
Ā la carte
46,8 %
Ej svar
20,1 %
Teatermiddag
Vad tyckte du om middagsupplevelsen som helhet?
1. Mycket dålig
0 %
2.
2,7 %
3.
16,2 %
4.
28,4 %
5.
33,8 %
6. Mycket bra
18,9 %
- snittgradering
4,5
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
0 %
2.
4,1 %
3.
16,2 %
4.
24,3 %
5.
40,5 %
6. Mycket bra
13,5 %
- snittgradering
4,4
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
0 %
2.
5,4 %
3.
5,4 %
4.
20,3 %
5.
24,3 %
6. Mycket bra
44,6 %
- snittgradering
5
Ej svar
0 %
Ā la carte
Vad tyckte du om middagsupplevelsen som helhet?
1. Mycket dålig
0 %
2.
1,5 %
3.
10,8 %
4.
27,7 %
5.
44,6 %
6. Mycket bra
15,4 %
- snittgradering
4,6
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
0 %
2.
1,5 %
3.
13,8 %
4.
23,1 %
5.
44,6 %
6. Mycket bra
13,8 %
- snittgradering
4,6
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
1,5 %
2.
1,5 %
3.
6,2 %
4.
20 %
5.
38,5 %
6. Mycket bra
30,8 %
- snittgradering
4,9
Ej svar
0 %
Totalt
Vad tyckte du om middagsupplevelsen som helhet?
1. Mycket dålig
0 %
2.
3,6 %
3.
15,1 %
4.
33,8 %
5.
48,2 %
6. Mycket bra
19,4 %
- snittgradering
4,5
Ej svar
0 %
Vad skulle förbättra din middagsupplevelse?
Antal kommentarer:
0 (0 %)
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
0,7 %
2.
3,6 %
3.
15,1 %
4.
28,8 %
5.
51,8 %
6. Mycket bra
18 %
- snittgradering
4,5
Ej svar
2,2 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
0,7 %
2.
3,6 %
3.
8,6 %
4.
23,7 %
5.
38,8 %
6. Mycket bra
43,9 %
- snittgradering
4,9
Ej svar
0,7 %
Kan du tänka dig att besöka N.Y. Restaurant igen?
Nej (teatermiddag)
14,9 %
Nej (ā la carte)
7,7 %
Nej
15,8 %
Ja (teatermiddag)
83,8 %
Ja (ā la carte)
92,3 %
Ja
102,9 %
Ej svar
1,4 %
Varför inte?
Antal kommentarer:
11 (7,9 %)
Skulle du rekommendera N.Y. Restaurant till en vän eller kollega?
0. Inte alls troligt
5 %
1.
1,4 %
2.
1,4 %
3.
5,8 %
4.
4,3 %
5.
11,5 %
6.
7,2 %
7.
15,8 %
8.
25,2 %
9.
16,5 %
10. Högst troligt
24,5 %
- snittgradering (teatermiddag)
6,9
- snittgradering (ā la carte)
7,4
- snittgradering
7,1
- NPS (teatermiddag)
-2
- NPS (ā la carte)
9
- NPS
3
Ej svar
1,4 %
Varför skulle du inte rekommendera N.Y. Restaurant?
Antal kommentarer:
24 (17,3 %)
Varför skulle du rekommendera N.Y. Restaurant?
Antal kommentarer:
40 (28,8 %)
Övriga kommentarer gällande maten, servicen, menyn mm
Antal kommentarer:
59 (42,4 %)
Frågor om Playhouse Teater
Kan du tänka dig att besöka Playhouse Teater igen?
Ja
94,2 %
Nej
3,7 %
Ej svar
2,1 %
Skulle du rekommendera Playhouse Teater till en vän eller kollega?
0. Inte alls troligt
2,4 %
1.
0,3 %
2.
1,2 %
3.
0,6 %
4.
1,8 %
5.
2,7 %
6.
3 %
7.
6,1 %
8.
14 %
9.
13,7 %
10. Högst troligt
51,5 %
- snittgradering
8,6
- NPS
54
Ej svar
2,4 %
Varför skulle du inte rekommendera Playhouse Teater?
Antal kommentarer:
17 (5,2 %)
Varför skulle du rekommendera Playhouse Teater?
Antal kommentarer:
165 (50,3 %)
Har du några övriga synpunkter gällande besöket på Playhouse?
Antal kommentarer:
81 (24,7 %)
Kontakt - E-post: daniel@playhouseteater.se - Telefon: 08-654 40 30.