RESULTAT
Totalt antal svar: 391
Frågor om teaterbesöket
Vad tyckte du om ditt besök på Playhouse som helhet?
1. Mycket dålig
0 %
2.
0,3 %
3.
2,6 %
4.
8,7 %
5.
36,1 %
6. Mycket bra
50,4 %
- snittgradering
5,4
Ej svar
2 %
Hur fungerade bokningen av biljetter via Playhouse hemsida?
1. Mycket dåligt
0,8 %
2.
1 %
3.
2 %
4.
6,4 %
5.
24,6 %
6. Mycket bra
61,9 %
- snittgradering
5,5
Ej svar
3,3 %
Vad tyckte du om mejlutskick och info innan föreställningen?
1. Mycket dåligt
0 %
2.
0 %
3.
0 %
4.
0 %
5.
0 %
6. Mycket bra
0 %
- snittgradering
0
Ej svar
0 %
Hur fungerade servicen när du var på teatern, dvs biljettkassa, garderob, barservering?
1. Mycket dåligt
0 %
2.
0,8 %
3.
3,1 %
4.
7,7 %
5.
25,3 %
6. Mycket bra
61,6 %
- snittgradering
5,5
Ej svar
1,5 %
Vad tyckte du om föreställningen Prima Liv?
1. Mycket dålig
0,8 %
2.
1,5 %
3.
5,9 %
4.
18,2 %
5.
34,5 %
6. Mycket bra
37,9 %
- snittgradering
5
Ej svar
1,3 %
Vad tyckte du om pjäsen (dvs själva manuset)?
1. Mycket dålig
1,5 %
2.
3,6 %
3.
6,1 %
4.
21,2 %
5.
36,3 %
6. Mycket bra
30,4 %
- snittgradering
4,8
Ej svar
0,8 %
Vad tyckte du om skådespelarna?
1. Mycket dåliga
0,3 %
2.
0,3 %
3.
1,3 %
4.
6,1 %
5.
30,2 %
6. Mycket bra
60,1 %
- snittgradering
5,5
Ej svar
1,8 %
Vad tyckte du om regi, scenografi, ljud etc?
1. Mycket dåligt
0,3 %
2.
0,8 %
3.
3,1 %
4.
13 %
5.
37,9 %
6. Mycket bra
43,2 %
- snittgradering
5,2
Ej svar
1,8 %
Några tankar, reflektioner eller lovord om föreställningen Prima Liv?
Antal kommentarer:
181 (46,3 %)
Frågor om restaurangbesöket
Åt du middag i N.Y. Restaurant i samband med föreställningen?
Nej
59,3 %
Ja
40,2 %
Ej svar
0,5 %
Åt du förbeställd teatermiddag eller ā la carte?
Teatermiddag
34,6 %
Ā la carte
65,4 %
Ej svar
0,6 %
Teatermiddag
Vad tyckte du om middagsupplevelsen som helhet?
1. Mycket dålig
1,9 %
2.
1,9 %
3.
13 %
4.
16,7 %
5.
42,6 %
6. Mycket bra
24,1 %
- snittgradering
4,7
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
3,7 %
2.
3,7 %
3.
5,6 %
4.
20,4 %
5.
24,1 %
6. Mycket bra
42,6 %
- snittgradering
4,9
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
0 %
2.
1,9 %
3.
9,3 %
4.
14,8 %
5.
35,2 %
6. Mycket bra
37 %
- snittgradering
5
Ej svar
0 %
Ā la carte
Vad tyckte du om middagsupplevelsen som helhet?
1. Mycket dålig
2 %
2.
2 %
3.
3,9 %
4.
16,7 %
5.
42,2 %
6. Mycket bra
33,3 %
- snittgradering
5
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
0 %
2.
2,9 %
3.
4,9 %
4.
10,8 %
5.
45,1 %
6. Mycket bra
35,3 %
- snittgradering
5,1
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
0 %
2.
3,9 %
3.
3,9 %
4.
15,7 %
5.
41,2 %
6. Mycket bra
34,3 %
- snittgradering
5
Ej svar
0 %
Totalt
Vad tyckte du om middagsupplevelsen som helhet?
1. Mycket dålig
1,9 %
2.
1,9 %
3.
7,1 %
4.
16,7 %
5.
42,9 %
6. Mycket bra
30,1 %
- snittgradering
4,9
Ej svar
0 %
Vad skulle förbättra din middagsupplevelse?
Antal kommentarer:
62 (39,7 %)
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
1,3 %
2.
3,2 %
3.
5,1 %
4.
14,1 %
5.
38,5 %
6. Mycket bra
37,8 %
- snittgradering
5
Ej svar
0,6 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
0 %
2.
3,2 %
3.
5,8 %
4.
15,4 %
5.
39,1 %
6. Mycket bra
35,9 %
- snittgradering
5
Ej svar
1,3 %
Kan du tänka dig att besöka N.Y. Restaurant igen?
Nej (teatermiddag)
13 %
Nej (ā la carte)
2,9 %
Nej
6,4 %
Ja (teatermiddag)
85,2 %
Ja (ā la carte)
95,1 %
Ja
92,3 %
Ej svar
1,9 %
Varför inte?
Antal kommentarer:
8 (5,1 %)
Skulle du rekommendera N.Y. Restaurant till en vän eller kollega?
0. Inte alls troligt
3,8 %
1.
0 %
2.
0,6 %
3.
2,6 %
4.
3,2 %
5.
2,6 %
6.
7,1 %
7.
11,5 %
8.
18,6 %
9.
14,1 %
10. Högst troligt
35,9 %
- snittgradering (teatermiddag)
7,7
- snittgradering (ā la carte)
8
- snittgradering
7,9
- NPS (teatermiddag)
25
- NPS (ā la carte)
31
- NPS
30
Ej svar
0,6 %
Varför skulle du inte rekommendera N.Y. Restaurant?
Antal kommentarer:
14 (9 %)
Varför skulle du rekommendera N.Y. Restaurant?
Antal kommentarer:
51 (32,7 %)
Övriga kommentarer gällande maten, servicen, menyn mm
Antal kommentarer:
39 (25 %)
Frågor om Playhouse Teater
Kan du tänka dig att besöka Playhouse Teater igen?
Ja
95,9 %
Nej
0,5 %
Ej svar
3,6 %
Skulle du rekommendera Playhouse Teater till en vän eller kollega?
0. Inte alls troligt
0 %
1.
0,3 %
2.
0,3 %
3.
0,3 %
4.
0,5 %
5.
2,3 %
6.
3,6 %
7.
6,1 %
8.
16,6 %
9.
14,1 %
10. Högst troligt
54,2 %
- snittgradering
9
- NPS
62
Ej svar
1,8 %
Varför skulle du inte rekommendera Playhouse Teater?
Antal kommentarer:
9 (2,3 %)
Varför skulle du rekommendera Playhouse Teater?
Antal kommentarer:
181 (46,3 %)
Har du några övriga synpunkter gällande besöket på Playhouse?
Antal kommentarer:
97 (24,8 %)
Kontakt - E-post: daniel@playhouseteater.se - Telefon: 08-654 40 30.