RESULTAT
Totalt antal svar: 213
Frågor om teaterbesöket
Vad tyckte du om ditt besök på Playhouse som helhet?
1. Mycket dålig
0,5 %
2.
0,5 %
3.
1,9 %
4.
6,1 %
5.
25,4 %
6. Mycket bra
63,8 %
- snittgradering
5,5
Ej svar
1,9 %
Hur fungerade bokningen av biljetter via Playhouse hemsida?
1. Mycket dåligt
0,9 %
2.
0,9 %
3.
1,4 %
4.
8 %
5.
19,7 %
6. Mycket bra
66,2 %
- snittgradering
5,5
Ej svar
2,8 %
Vad tyckte du om mejlutskick och info innan föreställningen?
1. Mycket dåligt
0 %
2.
0 %
3.
0 %
4.
0 %
5.
0 %
6. Mycket bra
0 %
- snittgradering
0
Ej svar
0 %
Hur fungerade servicen när du var på teatern, dvs biljettkassa, garderob, barservering?
1. Mycket dåligt
0,9 %
2.
0,9 %
3.
2,3 %
4.
8 %
5.
23,9 %
6. Mycket bra
62,9 %
- snittgradering
5,4
Ej svar
0,9 %
Vad tyckte du om föreställningen Längtan?
1. Mycket dålig
2,3 %
2.
1,4 %
3.
1,9 %
4.
5,6 %
5.
22,5 %
6. Mycket bra
63,8 %
- snittgradering
5,4
Ej svar
2,3 %
Vad tyckte du om pjäsen (dvs själva manuset)?
1. Mycket dålig
2,8 %
2.
2,3 %
3.
1,9 %
4.
11,3 %
5.
23,9 %
6. Mycket bra
56,3 %
- snittgradering
5,2
Ej svar
1,4 %
Vad tyckte du om skådespelarna?
1. Mycket dåliga
1,4 %
2.
1,4 %
3.
0,5 %
4.
0,5 %
5.
14,1 %
6. Mycket bra
79,8 %
- snittgradering
5,7
Ej svar
2,3 %
Vad tyckte du om regi, scenografi, ljud etc?
1. Mycket dåligt
1,4 %
2.
2,3 %
3.
2,3 %
4.
8 %
5.
23,5 %
6. Mycket bra
61 %
- snittgradering
5,4
Ej svar
1,4 %
Några tankar, reflektioner eller lovord om föreställningen Längtan?
Antal kommentarer:
114 (53,5 %)
Frågor om restaurangbesöket
Åt du middag i N.Y. Restaurant i samband med föreställningen?
Nej
63,8 %
Ja
36,2 %
Ej svar
0 %
Åt du förbeställd teatermiddag eller ā la carte?
Teatermiddag
24,7 %
Ā la carte
75,3 %
Ej svar
0 %
Teatermiddag
Vad tyckte du om middagsupplevelsen som helhet?
1. Mycket dålig
0 %
2.
0 %
3.
15,8 %
4.
5,3 %
5.
31,6 %
6. Mycket bra
47,4 %
- snittgradering
5,1
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
0 %
2.
0 %
3.
15,8 %
4.
10,5 %
5.
21,1 %
6. Mycket bra
52,6 %
- snittgradering
5,1
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
5,3 %
2.
0 %
3.
0 %
4.
10,5 %
5.
21,1 %
6. Mycket bra
57,9 %
- snittgradering
5,3
Ej svar
0 %
Ā la carte
Vad tyckte du om middagsupplevelsen som helhet?
1. Mycket dålig
0 %
2.
0 %
3.
3,4 %
4.
12,1 %
5.
37,9 %
6. Mycket bra
46,6 %
- snittgradering
5,3
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
0 %
2.
0 %
3.
5,2 %
4.
19 %
5.
27,6 %
6. Mycket bra
48,3 %
- snittgradering
5,2
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
0 %
2.
0 %
3.
5,2 %
4.
6,9 %
5.
19 %
6. Mycket bra
67,2 %
- snittgradering
5,5
Ej svar
0 %
Totalt
Vad tyckte du om middagsupplevelsen som helhet?
1. Mycket dålig
0 %
2.
0 %
3.
6,5 %
4.
10,4 %
5.
36,4 %
6. Mycket bra
46,8 %
- snittgradering
5,2
Ej svar
0 %
Vad skulle förbättra din middagsupplevelse?
Antal kommentarer:
27 (35,1 %)
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
0 %
2.
0 %
3.
7,8 %
4.
16,9 %
5.
26 %
6. Mycket bra
49,4 %
- snittgradering
5,2
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
1,3 %
2.
0 %
3.
3,9 %
4.
7,8 %
5.
19,5 %
6. Mycket bra
64,9 %
- snittgradering
5,5
Ej svar
2,6 %
Kan du tänka dig att besöka N.Y. Restaurant igen?
Nej (teatermiddag)
0 %
Nej (ā la carte)
5,2 %
Nej
3,9 %
Ja (teatermiddag)
100 %
Ja (ā la carte)
94,8 %
Ja
96,1 %
Ej svar
0 %
Varför inte?
Antal kommentarer:
2 (2,6 %)
Skulle du rekommendera N.Y. Restaurant till en vän eller kollega?
0. Inte alls troligt
2,6 %
1.
0 %
2.
0 %
3.
2,6 %
4.
0 %
5.
1,3 %
6.
2,6 %
7.
14,3 %
8.
16,9 %
9.
14,3 %
10. Högst troligt
42,9 %
- snittgradering (teatermiddag)
8,1
- snittgradering (ā la carte)
8,6
- snittgradering
8,4
- NPS (teatermiddag)
36
- NPS (ā la carte)
53
- NPS
49
Ej svar
2,6 %
Varför skulle du inte rekommendera N.Y. Restaurant?
Antal kommentarer:
4 (5,2 %)
Varför skulle du rekommendera N.Y. Restaurant?
Antal kommentarer:
27 (35,1 %)
Övriga kommentarer gällande maten, servicen, menyn mm
Antal kommentarer:
21 (27,3 %)
Frågor om Playhouse Teater
Kan du tänka dig att besöka Playhouse Teater igen?
Ja
95,8 %
Nej
2,3 %
Ej svar
1,9 %
Skulle du rekommendera Playhouse Teater till en vän eller kollega?
0. Inte alls troligt
1,4 %
1.
0 %
2.
0,5 %
3.
0,5 %
4.
0,5 %
5.
0,5 %
6.
1,4 %
7.
4,2 %
8.
10,3 %
9.
10,3 %
10. Högst troligt
70,4 %
- snittgradering
9,2
- NPS
76
Ej svar
0 %
Varför skulle du inte rekommendera Playhouse Teater?
Antal kommentarer:
5 (2,3 %)
Varför skulle du rekommendera Playhouse Teater?
Antal kommentarer:
113 (53,1 %)
Har du några övriga synpunkter gällande besöket på Playhouse?
Antal kommentarer:
49 (23 %)
Kontakt - E-post: daniel@playhouseteater.se - Telefon: 08-654 40 30.