RESULTAT
Totalt antal svar: 680
Frågor om teaterbesöket
Vad tyckte du om ditt besök på Playhouse som helhet?
1. Mycket dålig
0,1 %
2.
0,3 %
3.
2,5 %
4.
10,7 %
5.
35 %
6. Mycket bra
50 %
- snittgradering
5,3
Ej svar
1,3 %
Hur fungerade bokningen av biljetter via Playhouse hemsida?
1. Mycket dåligt
0,1 %
2.
1,5 %
3.
2,4 %
4.
4,3 %
5.
21,8 %
6. Mycket bra
67,9 %
- snittgradering
5,6
Ej svar
2,1 %
Vad tyckte du om mejlutskick och info innan föreställningen?
1. Mycket dåligt
0 %
2.
0 %
3.
0 %
4.
0 %
5.
0 %
6. Mycket bra
0 %
- snittgradering
0
Ej svar
0 %
Hur fungerade servicen i biljettkassan och garderoben?
1. Mycket dåligt
0,4 %
2.
0,9 %
3.
3,2 %
4.
6,3 %
5.
20,9 %
6. Mycket bra
66,8 %
- snittgradering
5,5
Ej svar
1,5 %
Vad tyckte du om föreställningen Apologia?
1. Mycket dålig
0,9 %
2.
1,5 %
3.
3,5 %
4.
10,6 %
5.
34,1 %
6. Mycket bra
48,4 %
- snittgradering
5,2
Ej svar
1 %
Vad tyckte du om pjäsen (dvs själva manuset)?
1. Mycket dålig
0,6 %
2.
2,2 %
3.
5,4 %
4.
16,2 %
5.
36,8 %
6. Mycket bra
37,6 %
- snittgradering
5
Ej svar
1,2 %
Vad tyckte du om skådespelarna?
1. Mycket dåliga
0 %
2.
0,4 %
3.
1,3 %
4.
4,6 %
5.
22,5 %
6. Mycket bra
69,9 %
- snittgradering
5,6
Ej svar
1,3 %
Vad tyckte du om regi, scenografi, ljud etc?
1. Mycket dåligt
0,3 %
2.
0,7 %
3.
3,1 %
4.
10,7 %
5.
33,5 %
6. Mycket bra
50 %
- snittgradering
5,3
Ej svar
1,6 %
Några tankar, reflektioner eller lovord om föreställningen Apologia?
Antal kommentarer:
333 (49 %)
Frågor om restaurangbesöket
Åt du middag i N.Y. Restaurant i samband med föreställningen?
Nej
70,7 %
Ja
29,3 %
Ej svar
0 %
Åt du förbeställd teatermiddag eller ā la carte?
Teatermiddag
20 %
Ā la carte
80 %
Ej svar
2,1 %
Teatermiddag
Vad tyckte du om middagsupplevelsen som helhet?
1. Mycket dålig
5,1 %
2.
2,6 %
3.
10,3 %
4.
20,5 %
5.
25,6 %
6. Mycket bra
35,9 %
- snittgradering
4,7
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
5,1 %
2.
5,1 %
3.
2,6 %
4.
17,9 %
5.
35,9 %
6. Mycket bra
33,3 %
- snittgradering
4,7
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
5,1 %
2.
5,1 %
3.
5,1 %
4.
12,8 %
5.
30,8 %
6. Mycket bra
41 %
- snittgradering
4,8
Ej svar
0 %
Ā la carte
Vad tyckte du om middagsupplevelsen som helhet?
1. Mycket dålig
0 %
2.
3,8 %
3.
8,3 %
4.
17,9 %
5.
41 %
6. Mycket bra
28,8 %
- snittgradering
4,8
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
0,6 %
2.
2,6 %
3.
6,4 %
4.
21,2 %
5.
40,4 %
6. Mycket bra
28,2 %
- snittgradering
4,8
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
0,6 %
2.
6,4 %
3.
11,5 %
4.
14,1 %
5.
33,3 %
6. Mycket bra
33,3 %
- snittgradering
4,7
Ej svar
0 %
Totalt
Vad tyckte du om middagsupplevelsen som helhet?
1. Mycket dålig
1 %
2.
3,6 %
3.
9,2 %
4.
18,5 %
5.
37,9 %
6. Mycket bra
31,8 %
- snittgradering
4,8
Ej svar
0 %
Vad skulle förbättra din middagsupplevelse?
Antal kommentarer:
101 (51,8 %)
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
1,5 %
2.
3,1 %
3.
5,6 %
4.
21,5 %
5.
39,5 %
6. Mycket bra
30,3 %
- snittgradering
4,8
Ej svar
0,5 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
1,5 %
2.
6,7 %
3.
10,3 %
4.
14,9 %
5.
32,8 %
6. Mycket bra
35,4 %
- snittgradering
4,7
Ej svar
0,5 %
Kan du tänka dig att besöka N.Y. Restaurant igen?
Nej (teatermiddag)
15,4 %
Nej (ā la carte)
4,5 %
Nej
6,7 %
Ja (teatermiddag)
84,6 %
Ja (ā la carte)
92,3 %
Ja
92,8 %
Ej svar
2,6 %
Varför inte?
Antal kommentarer:
12 (6,2 %)
Skulle du rekommendera N.Y. Restaurant till en vän eller kollega?
0. Inte alls troligt
1 %
1.
2,6 %
2.
3,6 %
3.
2,1 %
4.
1 %
5.
7,7 %
6.
6,7 %
7.
9,2 %
8.
20 %
9.
9,7 %
10. Högst troligt
36,9 %
- snittgradering (teatermiddag)
7,5
- snittgradering (ā la carte)
7,8
- snittgradering
7,8
- NPS (teatermiddag)
20
- NPS (ā la carte)
22
- NPS
21
Ej svar
1,5 %
Varför skulle du inte rekommendera N.Y. Restaurant?
Antal kommentarer:
29 (14,9 %)
Varför skulle du rekommendera N.Y. Restaurant?
Antal kommentarer:
65 (33,3 %)
Övriga kommentarer gällande maten, servicen, menyn mm
Antal kommentarer:
63 (32,3 %)
Frågor om Playhouse Teater
Kan du tänka dig att besöka Playhouse Teater igen?
Ja
96,5 %
Nej
1,2 %
Ej svar
2,4 %
Skulle du rekommendera Playhouse Teater till en vän eller kollega?
0. Inte alls troligt
0,3 %
1.
0,4 %
2.
0,3 %
3.
0,9 %
4.
0,4 %
5.
2,2 %
6.
1,5 %
7.
5 %
8.
14,3 %
9.
11,8 %
10. Högst troligt
61,5 %
- snittgradering
9,1
- NPS
68
Ej svar
1,5 %
Varför skulle du inte rekommendera Playhouse Teater?
Antal kommentarer:
21 (3,1 %)
Varför skulle du rekommendera Playhouse Teater?
Antal kommentarer:
378 (55,6 %)
Har du några övriga synpunkter gällande besöket på Playhouse?
Antal kommentarer:
223 (32,8 %)
Kontakt - E-post: daniel@playhouseteater.se - Telefon: 08-654 40 30.