RESULTAT
Totalt antal svar: 301
Frågor om teaterbesöket
Vad tyckte du om ditt besök på Playhouse som helhet?
1. Mycket dålig
0,7 %
2.
0,3 %
3.
2,7 %
4.
8,3 %
5.
29,6 %
6. Mycket bra
57,5 %
- snittgradering
5,4
Ej svar
1 %
Hur fungerade bokningen av biljetter via Playhouse hemsida?
1. Mycket dåligt
0,3 %
2.
0,3 %
3.
2 %
4.
4,3 %
5.
13,3 %
6. Mycket bra
77,7 %
- snittgradering
5,7
Ej svar
2 %
Vad tyckte du om mejlutskick och info innan föreställningen?
1. Mycket dåligt
0 %
2.
0,3 %
3.
2,7 %
4.
8,6 %
5.
24,3 %
6. Mycket bra
62,8 %
- snittgradering
5,5
Ej svar
1,3 %
Hur fungerade servicen i biljettkassan och garderoben?
1. Mycket dåligt
0 %
2.
0 %
3.
0,3 %
4.
4 %
5.
13,3 %
6. Mycket bra
81,1 %
- snittgradering
5,8
Ej svar
1,3 %
Vad tyckte du om föreställningen Prydh?
1. Mycket dålig
0,7 %
2.
4 %
3.
4 %
4.
10,6 %
5.
31,2 %
6. Mycket bra
48,8 %
- snittgradering
5,2
Ej svar
0,7 %
Vad tyckte du om pjäsen (dvs själva manuset)?
1. Mycket dålig
2,3 %
2.
3,3 %
3.
5 %
4.
18,9 %
5.
32,6 %
6. Mycket bra
37,2 %
- snittgradering
4,9
Ej svar
0,7 %
Vad tyckte du om skådespelarna?
1. Mycket dåliga
0,3 %
2.
1 %
3.
1,3 %
4.
3,3 %
5.
23,3 %
6. Mycket bra
69,8 %
- snittgradering
5,6
Ej svar
1 %
Vad tyckte du om regi, scenografi, ljud etc?
1. Mycket dåligt
0,3 %
2.
3 %
3.
2 %
4.
10 %
5.
32,6 %
6. Mycket bra
51,2 %
- snittgradering
5,3
Ej svar
1 %
Några tankar, reflektioner eller lovord om föreställningen Prydh?
Antal kommentarer:
146 (48,5 %)
Frågor om restaurangbesöket
Åt du middag i N.Y. Restaurant i samband med föreställningen?
Nej
66,8 %
Ja
33,2 %
Ej svar
0 %
Åt du förbeställd teatermiddag eller ā la carte?
Teatermiddag
39,8 %
Ā la carte
60,2 %
Ej svar
2 %
Teatermiddag
Vad tyckte du om middagsupplevelsen som helhet?
1. Mycket dålig
0 %
2.
0 %
3.
0 %
4.
33,3 %
5.
30,8 %
6. Mycket bra
35,9 %
- snittgradering
5
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
0 %
2.
0 %
3.
10,3 %
4.
17,9 %
5.
25,6 %
6. Mycket bra
46,2 %
- snittgradering
5,1
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
0 %
2.
2,6 %
3.
10,3 %
4.
23,1 %
5.
28,2 %
6. Mycket bra
33,3 %
- snittgradering
4,8
Ej svar
0 %
Ā la carte
Vad tyckte du om middagsupplevelsen som helhet?
1. Mycket dålig
0 %
2.
0 %
3.
5,1 %
4.
22 %
5.
40,7 %
6. Mycket bra
32,2 %
- snittgradering
5
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
0 %
2.
1,7 %
3.
6,8 %
4.
16,9 %
5.
44,1 %
6. Mycket bra
30,5 %
- snittgradering
4,9
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
0 %
2.
5,1 %
3.
10,2 %
4.
18,6 %
5.
39 %
6. Mycket bra
27,1 %
- snittgradering
4,7
Ej svar
0 %
Totalt
Vad tyckte du om middagsupplevelsen som helhet?
1. Mycket dålig
0 %
2.
0 %
3.
3,1 %
4.
27,6 %
5.
37,8 %
6. Mycket bra
33,7 %
- snittgradering
5
Ej svar
0 %
Vad skulle förbättra din middagsupplevelse?
Antal kommentarer:
54 (55,1 %)
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
0 %
2.
1 %
3.
8,2 %
4.
18,4 %
5.
37,8 %
6. Mycket bra
36,7 %
- snittgradering
5
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
0 %
2.
4,1 %
3.
10,2 %
4.
21,4 %
5.
34,7 %
6. Mycket bra
30,6 %
- snittgradering
4,8
Ej svar
1 %
Kan du tänka dig att besöka N.Y. Restaurant igen?
Nej (teatermiddag)
2,6 %
Nej (ā la carte)
1,7 %
Nej
3,1 %
Ja (teatermiddag)
97,4 %
Ja (ā la carte)
98,3 %
Ja
99 %
Ej svar
0 %
Varför inte?
Antal kommentarer:
2 (2 %)
Skulle du rekommendera N.Y. Restaurant till en vän eller kollega?
0. Inte alls troligt
2 %
1.
0 %
2.
2 %
3.
1 %
4.
2 %
5.
5,1 %
6.
5,1 %
7.
14,3 %
8.
17,3 %
9.
8,2 %
10. Högst troligt
43,9 %
- snittgradering (teatermiddag)
8,1
- snittgradering (ā la carte)
8,2
- snittgradering
8,1
- NPS (teatermiddag)
25
- NPS (ā la carte)
41
- NPS
34
Ej svar
1 %
Varför skulle du inte rekommendera N.Y. Restaurant?
Antal kommentarer:
8 (8,2 %)
Varför skulle du rekommendera N.Y. Restaurant?
Antal kommentarer:
36 (36,7 %)
Övriga kommentarer gällande maten, servicen, menyn mm
Antal kommentarer:
34 (34,7 %)
Frågor om Playhouse Teater
Kan du tänka dig att besöka Playhouse Teater igen?
Ja
96,7 %
Nej
0,7 %
Ej svar
2,7 %
Skulle du rekommendera Playhouse Teater till en vän eller kollega?
0. Inte alls troligt
0,3 %
1.
0 %
2.
0 %
3.
0 %
4.
0,7 %
5.
1,3 %
6.
1 %
7.
5 %
8.
11,3 %
9.
11,3 %
10. Högst troligt
67,8 %
- snittgradering
9,3
- NPS
76
Ej svar
1,3 %
Varför skulle du inte rekommendera Playhouse Teater?
Antal kommentarer:
4 (1,3 %)
Varför skulle du rekommendera Playhouse Teater?
Antal kommentarer:
181 (60,1 %)
Har du några övriga synpunkter gällande besöket på Playhouse?
Antal kommentarer:
72 (23,9 %)
Kontakt - E-post: daniel@playhouseteater.se - Telefon: 08-654 40 30.