RESULTAT
Totalt antal svar: 162
Frågor om teaterbesöket
Vad tyckte du om ditt besök på Playhouse som helhet?
1. Mycket dålig
0 %
2.
0,6 %
3.
0,6 %
4.
3,1 %
5.
21,6 %
6. Mycket bra
73,5 %
- snittgradering
5,7
Ej svar
0,6 %
Hur fungerade bokningen av biljetter via Playhouse hemsida?
1. Mycket dåligt
0,6 %
2.
0 %
3.
1,2 %
4.
3,1 %
5.
14,8 %
6. Mycket bra
79,6 %
- snittgradering
5,7
Ej svar
0,6 %
Vad tyckte du om mejlutskick och info innan föreställningen?
1. Mycket dåligt
0 %
2.
0 %
3.
0 %
4.
1,9 %
5.
22,8 %
6. Mycket bra
74,7 %
- snittgradering
5,7
Ej svar
0,6 %
Hur fungerade servicen i biljettkassan och garderoben?
1. Mycket dåligt
0 %
2.
0,6 %
3.
0,6 %
4.
0,6 %
5.
7,4 %
6. Mycket bra
89,5 %
- snittgradering
5,9
Ej svar
1,2 %
Vad tyckte du om föreställningen Den bästa pjäsen?
1. Mycket dålig
0 %
2.
1,9 %
3.
1,2 %
4.
11,7 %
5.
25,9 %
6. Mycket bra
58,6 %
- snittgradering
5,4
Ej svar
0,6 %
Vad tyckte du om pjäsen (dvs själva manuset)?
1. Mycket dålig
1,2 %
2.
1,2 %
3.
3,7 %
4.
16 %
5.
34 %
6. Mycket bra
42,6 %
- snittgradering
5,1
Ej svar
1,2 %
Vad tyckte du om skådespelaren?
1. Mycket dålig
0 %
2.
0 %
3.
0,6 %
4.
0,6 %
5.
19,1 %
6. Mycket bra
79,6 %
- snittgradering
5,8
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om regi, scenografi, ljud etc?
1. Mycket dåligt
0 %
2.
0,6 %
3.
0,6 %
4.
8 %
5.
24,1 %
6. Mycket bra
65,4 %
- snittgradering
5,6
Ej svar
1,2 %
Några tankar, reflektioner eller lovord om föreställningen Den bästa pjäsen?
Antal kommentarer:
100 (61,7 %)
Frågor om restaurangbesöket
Åt du middag i N.Y. Restaurant i samband med föreställningen?
Nej
94,4 %
Ja
5,6 %
Ej svar
0 %
Åt du förbeställd teatermiddag eller ā la carte?
Teatermiddag
66,7 %
Ā la carte
33,3 %
Ej svar
0 %
Teatermiddag
Vad tyckte du om middagsupplevelsen som helhet?
1. Mycket dålig
0 %
2.
0 %
3.
0 %
4.
16,7 %
5.
50 %
6. Mycket bra
33,3 %
- snittgradering
5,2
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
0 %
2.
0 %
3.
0 %
4.
33,3 %
5.
16,7 %
6. Mycket bra
50 %
- snittgradering
5,2
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
0 %
2.
0 %
3.
0 %
4.
16,7 %
5.
33,3 %
6. Mycket bra
50 %
- snittgradering
5,3
Ej svar
0 %
Ā la carte
Vad tyckte du om middagsupplevelsen som helhet?
1. Mycket dålig
0 %
2.
0 %
3.
0 %
4.
0 %
5.
0 %
6. Mycket bra
100 %
- snittgradering
6
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
0 %
2.
0 %
3.
0 %
4.
0 %
5.
33,3 %
6. Mycket bra
66,7 %
- snittgradering
5,7
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
0 %
2.
0 %
3.
0 %
4.
0 %
5.
0 %
6. Mycket bra
100 %
- snittgradering
6
Ej svar
0 %
Totalt
Vad tyckte du om middagsupplevelsen som helhet?
1. Mycket dålig
0 %
2.
0 %
3.
0 %
4.
11,1 %
5.
33,3 %
6. Mycket bra
55,6 %
- snittgradering
5,4
Ej svar
0 %
Vad skulle förbättra din middagsupplevelse?
Antal kommentarer:
2 (22,2 %)
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
0 %
2.
0 %
3.
0 %
4.
22,2 %
5.
22,2 %
6. Mycket bra
55,6 %
- snittgradering
5,3
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
0 %
2.
0 %
3.
0 %
4.
11,1 %
5.
22,2 %
6. Mycket bra
66,7 %
- snittgradering
5,6
Ej svar
0 %
Kan du tänka dig att besöka N.Y. Restaurant igen?
Nej (teatermiddag)
0 %
Nej (ā la carte)
0 %
Nej
0 %
Ja (teatermiddag)
100 %
Ja (ā la carte)
100 %
Ja
100 %
Ej svar
0 %
Varför inte?
Antal kommentarer:
0 (0 %)
Skulle du rekommendera N.Y. Restaurant till en vän eller kollega?
0. Inte alls troligt
0 %
1.
0 %
2.
0 %
3.
0 %
4.
0 %
5.
11,1 %
6.
0 %
7.
0 %
8.
44,4 %
9.
11,1 %
10. Högst troligt
33,3 %
- snittgradering (teatermiddag)
8,2
- snittgradering (ā la carte)
9
- snittgradering
8,4
- NPS (teatermiddag)
16
- NPS (ā la carte)
66
- NPS
33
Ej svar
0 %
Varför skulle du inte rekommendera N.Y. Restaurant?
Antal kommentarer:
1 (11,1 %)
Varför skulle du rekommendera N.Y. Restaurant?
Antal kommentarer:
2 (22,2 %)
Övriga kommentarer gällande maten, servicen, menyn mm
Antal kommentarer:
2 (22,2 %)
Frågor om Playhouse Teater
Kan du tänka dig att besöka Playhouse Teater igen?
Ja
97,5 %
Nej
0,6 %
Ej svar
1,9 %
Skulle du rekommendera Playhouse Teater till en vän eller kollega?
0. Inte alls troligt
0 %
1.
0 %
2.
0 %
3.
0 %
4.
0,6 %
5.
0 %
6.
0 %
7.
1,2 %
8.
6,8 %
9.
5,6 %
10. Högst troligt
85,2 %
- snittgradering
9,7
- NPS
90
Ej svar
0,6 %
Varför skulle du inte rekommendera Playhouse Teater?
Antal kommentarer:
1 (0,6 %)
Varför skulle du rekommendera Playhouse Teater?
Antal kommentarer:
113 (69,8 %)
Har du några övriga synpunkter gällande besöket på Playhouse?
Antal kommentarer:
58 (35,8 %)
Kontakt - E-post: daniel@playhouseteater.se - Telefon: 08-654 40 30.