RESULTAT
Totalt antal svar: 112 (56,9 %)
Inledande frågor
Min upplevelse:
Teaterkväll
20,5 %
Teater och middag
77,7 %
Ej svar
1,8 %
Min upplevelse förmedlades genom:
Box Experience
33 %
Live It
34,8 %
Upplevelsepresent
17 %
Smartbox
2,7 %
Playhouse Teater
11,6 %
Ej svar
0,9 %
Middagen intogs på:
Restaurang Stolen
88,5 %
Mornington Bar & Restaurang
11,5 %
Ej svar
0 %
Frågor om upplevelsen som helhet
Vad tyckte du om upplevelsen som helhet?
1. Mycket dåligt
0 %
2.
1,8 %
3.
0,9 %
4.
22,3 %
5.
60,7 %
6. Mycket bra
13,4 %
- snittgradering
4,8
Ej svar
0,9 %
Eventuell kommentar
Antal kommentarer:
18 (16,1 %)
Kan du rekommendera denna upplevelse till andra?
Ja
96,4 %
Nej
3,6 %
Ej svar
0 %
Kan du tänka dig att besöka Playhouse Teater igen?
Ja
94,6 %
Nej
4,5 %
Ej svar
0,9 %
Kan du tänka dig att besöka restaurangen igen?
Ja
73,6 %
- varav Stolen
74 %
- varav Mornington
70 %
Nej
24,1 %
- varav Stolen
23,4 %
- varav Mornington
30 %
Ej svar
2,3 %
Fick du tydlig information från din upplevelseförmedlare om hur du skulle gå tillväga för att boka din upplevelse?
Ja
88,4 %
- varav Box Experience
91,9 %
- varav Live It
84,6 %
- varav Upplevelsepresent
78,9 %
- varav Smartbox
100 %
- varav Playhouse Teater
100 %
Nej
11,6 %
- varav Box Experience
8,1 %
- varav Live It
15,4 %
- varav Upplevelsepresent
21,1 %
- varav Smartbox
0 %
- varav Playhouse Teater
0 %
Ej svar
0 %
Frågor om restaurangbesöket
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
1,1 %
2.
3,4 %
3.
19,5 %
4.
27,6 %
5.
37,9 %
6. Mycket bra
10,3 %
- snittgradering
4,3
- snitt Stolen
4,4
- snitt Mornington
3,8
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om servicen?
1. Mycket dålig
2,3 %
2.
4,6 %
3.
12,6 %
4.
24,1 %
5.
34,5 %
6. Mycket bra
20,7 %
- snittgradering
4,4
- snitt Stolen
4,5
- snitt Mornington
4,1
Ej svar
1,1 %
Har du några övriga synpunkter gällande restaurangbesöket?
Antal kommentarer:
28 (32,2 %)
Frågor om teaterbesöket
Vad tyckte du om föreställningen som helhet?
1. Mycket dålig
0 %
2.
0,9 %
3.
1,8 %
4.
17 %
5.
47,3 %
6. Mycket bra
33 %
- snittgradering
5,1
Ej svar
0 %
Hur fungerade bokningen av upplevelsen via Playhouse hemsida?
1. Mycket dåligt
0 %
2.
0 %
3.
4,5 %
4.
8,9 %
5.
36,6 %
6. Mycket bra
40,2 %
- snittgradering
5,2
Ej svar
9,8 %
Hur fungerade servicen när du var på teatern, dvs biljettkassa, garderob, barservering?
1. Mycket dåligt
0,9 %
2.
2,7 %
3.
15,2 %
4.
18,8 %
5.
41,1 %
6. Mycket bra
21,4 %
- snittgradering
4,6
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om pjäsen (dvs själva manuset)?
1. Mycket dålig
0,9 %
2.
0,9 %
3.
2,7 %
4.
14,3 %
5.
51,8 %
6. Mycket bra
29,5 %
- snittgradering
5
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om skådespelarna?
1. Mycket dåliga
0 %
2.
0 %
3.
1,8 %
4.
5,4 %
5.
49,1 %
6. Mycket bra
42,9 %
- snittgradering
5,3
Ej svar
0,9 %
Vad tyckte du om regi, scenografi, ljud etc?
1. Mycket dåligt
0 %
2.
0 %
3.
2,7 %
4.
12,5 %
5.
58,9 %
6. Mycket bra
25,9 %
- snittgradering
5,1
Ej svar
0 %
Har du några övriga synpunkter gällande teaterbesöket?
Antal kommentarer:
23 (20,5 %)
Kontakt - E-post: daniel@playhouseteater.se - Telefon: 08-654 40 30.