RESULTAT
Totalt antal svar: 66 (33,5 %)
Inledande frågor
Min upplevelse:
Teaterkväll
13,6 %
Teater och middag
84,8 %
Ej svar
1,5 %
Min upplevelse förmedlades genom:
Box Experience
33,3 %
Live It
42,4 %
Upplevelsepresent
15,2 %
Smartbox
4,5 %
Playhouse Teater
4,5 %
Ej svar
0 %
Middagen intogs på:
Restaurang Stolen
67,9 %
Mornington Bar & Restaurang
30,4 %
Ej svar
1,8 %
Frågor om upplevelsen som helhet
Vad tyckte du om upplevelsen som helhet?
1. Mycket dåligt
1,5 %
2.
1,5 %
3.
10,6 %
4.
16,7 %
5.
53 %
6. Mycket bra
16,7 %
- snittgradering
4,7
Ej svar
0 %
Eventuell kommentar
Antal kommentarer:
15 (22,7 %)
Kan du rekommendera denna upplevelse till andra?
Ja
87,9 %
Nej
10,6 %
Ej svar
1,5 %
Kan du tänka dig att besöka Playhouse Teater igen?
Ja
89,4 %
Nej
9,1 %
Ej svar
1,5 %
Kan du tänka dig att besöka restaurangen igen?
Ja
67,9 %
- varav Stolen
78,9 %
- varav Mornington
41,2 %
Nej
30,4 %
- varav Stolen
18,4 %
- varav Mornington
58,8 %
Ej svar
1,8 %
Fick du tydlig information från din upplevelseförmedlare om hur du skulle gå tillväga för att boka din upplevelse?
Ja
86,4 %
- varav Box Experience
95,5 %
- varav Live It
82,1 %
- varav Upplevelsepresent
90 %
- varav Smartbox
66,7 %
- varav Playhouse Teater
66,7 %
Nej
9,1 %
- varav Box Experience
4,5 %
- varav Live It
10,7 %
- varav Upplevelsepresent
10 %
- varav Smartbox
33,3 %
- varav Playhouse Teater
0 %
Ej svar
4,5 %
Frågor om restaurangbesöket
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
3,6 %
2.
5,4 %
3.
14,3 %
4.
37,5 %
5.
23,2 %
6. Mycket bra
14,3 %
- snittgradering
4,2
- snitt Stolen
4,4
- snitt Mornington
3,7
Ej svar
1,8 %
Vad tyckte du om servicen?
1. Mycket dålig
7,1 %
2.
3,6 %
3.
19,6 %
4.
21,4 %
5.
19,6 %
6. Mycket bra
26,8 %
- snittgradering
4,3
- snitt Stolen
4,8
- snitt Mornington
3,1
Ej svar
1,8 %
Har du några övriga synpunkter gällande restaurangbesöket?
Antal kommentarer:
17 (30,4 %)
Frågor om teaterbesöket
Vad tyckte du om föreställningen som helhet?
1. Mycket dålig
1,5 %
2.
1,5 %
3.
12,1 %
4.
6,1 %
5.
45,5 %
6. Mycket bra
33,3 %
- snittgradering
4,9
Ej svar
0 %
Hur fungerade bokningen av upplevelsen via Playhouse hemsida?
1. Mycket dåligt
3 %
2.
3 %
3.
0 %
4.
12,1 %
5.
30,3 %
6. Mycket bra
48,5 %
- snittgradering
5,2
Ej svar
3 %
Hur fungerade servicen när du var på teatern, dvs biljettkassa, garderob, barservering?
1. Mycket dåligt
0 %
2.
3 %
3.
6,1 %
4.
21,2 %
5.
34,8 %
6. Mycket bra
34,8 %
- snittgradering
4,9
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om pjäsen (dvs själva manuset)?
1. Mycket dålig
1,5 %
2.
4,5 %
3.
10,6 %
4.
7,6 %
5.
43,9 %
6. Mycket bra
31,8 %
- snittgradering
4,8
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om skådespelarna?
1. Mycket dåliga
1,5 %
2.
3 %
3.
4,5 %
4.
7,6 %
5.
36,4 %
6. Mycket bra
47 %
- snittgradering
5,2
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om regi, scenografi, ljud etc?
1. Mycket dåligt
1,5 %
2.
1,5 %
3.
10,6 %
4.
12,1 %
5.
36,4 %
6. Mycket bra
37,9 %
- snittgradering
4,9
Ej svar
0 %
Har du några övriga synpunkter gällande teaterbesöket?
Antal kommentarer:
29 (43,9 %)
Kontakt - E-post: daniel@playhouseteater.se - Telefon: 08-654 40 30.