RESULTAT
Totalt antal svar: 532 (45,9 %)
Frågor om teaterbesöket
Vad tyckte du om föreställningen som helhet?
1. Mycket dålig
0,8 %
2.
1,9 %
3.
6 %
4.
12,6 %
5.
43,2 %
6. Mycket bra
34,8 %
- snittgradering
5
Ej svar
0,8 %
Hur fungerade bokningen av biljetter via Playhouse hemsida?
1. Mycket dåligt
0,6 %
2.
1,7 %
3.
4,3 %
4.
14,1 %
5.
28,6 %
6. Mycket bra
47,6 %
- snittgradering
5,2
Ej svar
3,2 %
Hur fungerade servicen när du var på teatern, dvs biljettkassa, garderob, barservering?
1. Mycket dåligt
0,8 %
2.
6,4 %
3.
12,2 %
4.
22,9 %
5.
29,7 %
6. Mycket bra
27,3 %
- snittgradering
4,6
Ej svar
0,8 %
Vad tyckte du om pjäsen (dvs själva manuset)?
1. Mycket dålig
1,3 %
2.
3,9 %
3.
7,7 %
4.
22,4 %
5.
35,9 %
6. Mycket bra
27,8 %
- snittgradering
4,7
Ej svar
0,9 %
Vad tyckte du om skådespelarna?
1. Mycket dåliga
0,2 %
2.
0,4 %
3.
1,3 %
4.
5,1 %
5.
26,7 %
6. Mycket bra
64,5 %
- snittgradering
5,6
Ej svar
1,9 %
Vad tyckte du om regi, scenografi, ljud etc?
1. Mycket dåligt
0,2 %
2.
1,5 %
3.
5,3 %
4.
21,1 %
5.
40,4 %
6. Mycket bra
29,9 %
- snittgradering
4,9
Ej svar
1,7 %
Kan du tänka dig att besöka Playhouse Teater igen?
Ja
95,7 %
Nej
3,6 %
Ej svar
0,8 %
Har du några övriga synpunkter gällande teaterbesöket?
Antal kommentarer:
222 (41,7 %)
Kontakt - E-post: daniel@playhouseteater.se - Telefon: 08-654 40 30.