RESULTAT
Totalt antal svar: 312 (45,9 %)
Frågor om teaterbesöket
Vad tyckte du om föreställningen som helhet?
1. Mycket dålig
1,6 %
2.
1,9 %
3.
4,2 %
4.
16,3 %
5.
42,6 %
6. Mycket bra
32,1 %
- snittgradering
5
Ej svar
1,3 %
Hur fungerade bokningen av biljetter via Playhouse hemsida?
1. Mycket dåligt
2,2 %
2.
0 %
3.
3,5 %
4.
8 %
5.
24,7 %
6. Mycket bra
59,9 %
- snittgradering
5,4
Ej svar
1,6 %
Hur fungerade servicen när du var på teatern, dvs biljettkassa, garderob, barservering?
1. Mycket dåligt
0,3 %
2.
1,3 %
3.
2,9 %
4.
14,1 %
5.
27,9 %
6. Mycket bra
52,2 %
- snittgradering
5,3
Ej svar
1,3 %
Vad tyckte du om pjäsen (dvs själva manuset)?
1. Mycket dålig
2,2 %
2.
2,9 %
3.
7,1 %
4.
20,5 %
5.
37,5 %
6. Mycket bra
28,8 %
- snittgradering
4,8
Ej svar
1 %
Vad tyckte du om skådespelarna?
1. Mycket dåliga
0 %
2.
0,6 %
3.
1 %
4.
9,9 %
5.
36,2 %
6. Mycket bra
50,3 %
- snittgradering
5,4
Ej svar
1,9 %
Vad tyckte du om regi, scenografi, ljud etc?
1. Mycket dåligt
0,3 %
2.
0 %
3.
3,8 %
4.
11,5 %
5.
44,9 %
6. Mycket bra
36,5 %
- snittgradering
5,2
Ej svar
2,9 %
Middag intogs på:
Ingen middag
65,4 %
PrimeWinebar
0 %
Aubergine
34,3 %
Ej svar
2,9 %
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
0 %
2.
0,9 %
3.
3,7 %
4.
16,7 %
5.
41,7 %
6. Mycket bra
35,2 %
- snittgradering
5
- snitt PrimeWinebar
0
- snitt Aubergine
5,1
Ej svar
1,9 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
0,9 %
2.
0 %
3.
2,8 %
4.
12 %
5.
34,3 %
6. Mycket bra
48,1 %
- snittgradering
5,2
- snitt PrimeWinebar
0
- snitt Aubergine
5,3
Ej svar
1,9 %
Kan du tänka dig att besöka Playhouse Teater igen?
Ja
95,8 %
Nej
2,6 %
Ej svar
1,6 %
Skulle du rekommendera Playhouse Teater till en vän eller kollega?
0. Inte alls troligt
1,6 %
1.
0 %
2.
0,3 %
3.
1,6 %
4.
0,6 %
5.
1,3 %
6.
2,2 %
7.
9 %
8.
15,1 %
9.
13,8 %
10. Högst troligt
53,8 %
- snittgradering
8,8
- NPS
60
Ej svar
0,6 %
Varför skulle du inte rekommendera Playhouse Teater?
Antal kommentarer:
14 (4,5 %)
Varför skulle du rekommendera Playhouse Teater?
Antal kommentarer:
180 (57,7 %)
Har du några övriga synpunkter gällande teaterbesöket?
Antal kommentarer:
153 (49 %)
Kontakt - E-post: daniel@playhouseteater.se - Telefon: 08-654 40 30.