RESULTAT
Totalt antal svar: 530 (58,2 %)
Frågor om teaterbesöket
Vad tyckte du om föreställningen som helhet?
1. Mycket dålig
0,9 %
2.
1,3 %
3.
3,8 %
4.
13,6 %
5.
39,2 %
6. Mycket bra
38,5 %
- snittgradering
5,1
Ej svar
2,6 %
Hur fungerade bokningen av biljetter via Playhouse hemsida?
1. Mycket dåligt
0,8 %
2.
1,5 %
3.
6 %
4.
9,2 %
5.
23,6 %
6. Mycket bra
52,6 %
- snittgradering
5,3
Ej svar
6,2 %
Hur fungerade servicen när du var på teatern, dvs biljettkassa, garderob, barservering?
1. Mycket dåligt
0,4 %
2.
2,1 %
3.
5,5 %
4.
13,2 %
5.
31,3 %
6. Mycket bra
45,3 %
- snittgradering
5,1
Ej svar
2,3 %
Vad tyckte du om pjäsen (dvs själva manuset)?
1. Mycket dålig
1,7 %
2.
2,6 %
3.
6,8 %
4.
16 %
5.
35,7 %
6. Mycket bra
34,7 %
- snittgradering
4,9
Ej svar
2,5 %
Vad tyckte du om skådespelarna?
1. Mycket dåliga
0,4 %
2.
0,4 %
3.
1,3 %
4.
7,4 %
5.
30,2 %
6. Mycket bra
57,4 %
- snittgradering
5,5
Ej svar
3 %
Vad tyckte du om regi, scenografi, ljud etc?
1. Mycket dåligt
0,8 %
2.
0,6 %
3.
5,5 %
4.
16,4 %
5.
42,3 %
6. Mycket bra
31,5 %
- snittgradering
5
Ej svar
3 %
Middag intogs på:
Ingen middag
52,1 %
PrimeWinebar
0 %
Aubergine
46 %
Ej svar
3 %
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
1,2 %
2.
3,5 %
3.
7,1 %
4.
18,5 %
5.
40,2 %
6. Mycket bra
23,6 %
- snittgradering
4,7
- snitt PrimeWinebar
0
- snitt Aubergine
4,7
Ej svar
5,9 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
0,4 %
2.
2,4 %
3.
7,5 %
4.
18,5 %
5.
36,2 %
6. Mycket bra
30,3 %
- snittgradering
4,9
- snitt PrimeWinebar
0
- snitt Aubergine
4,9
Ej svar
4,7 %
Kan du tänka dig att besöka Playhouse Teater igen?
Ja
92,8 %
Nej
2,6 %
Ej svar
4,5 %
Skulle du rekommendera Playhouse Teater till en vän eller kollega?
0. Inte alls troligt
1,1 %
1.
0,4 %
2.
0,4 %
3.
0,4 %
4.
0,9 %
5.
2,3 %
6.
2,3 %
7.
5,7 %
8.
17,2 %
9.
14 %
10. Högst troligt
53,4 %
- snittgradering
8,9
- NPS
60
Ej svar
2,1 %
Varför skulle du inte rekommendera Playhouse Teater?
Antal kommentarer:
20 (3,8 %)
Varför skulle du rekommendera Playhouse Teater?
Antal kommentarer:
279 (52,6 %)
Har du några övriga synpunkter gällande teaterbesöket?
Antal kommentarer:
222 (41,9 %)
Kontakt - E-post: daniel@playhouseteater.se - Telefon: 08-654 40 30.