RESULTAT
Totalt antal svar: 473 (39,8 %)
Frågor om teaterbesöket
Vad tyckte du om föreställningen som helhet?
1. Mycket dålig
0,4 %
2.
1,9 %
3.
3 %
4.
11,6 %
5.
33,2 %
6. Mycket bra
49,3 %
- snittgradering
5,2
Ej svar
0,6 %
Hur fungerade bokningen av biljetter via Playhouse hemsida?
1. Mycket dåligt
0,4 %
2.
0,4 %
3.
1,7 %
4.
7 %
5.
23,3 %
6. Mycket bra
61,9 %
- snittgradering
5,5
Ej svar
5,3 %
Hur fungerade servicen när du var på teatern, dvs biljettkassa, garderob, barservering?
1. Mycket dåligt
0,2 %
2.
1,1 %
3.
2,3 %
4.
7 %
5.
31,7 %
6. Mycket bra
55,6 %
- snittgradering
5,4
Ej svar
2,1 %
Vad tyckte du om pjäsen (dvs själva manuset)?
1. Mycket dålig
0,8 %
2.
1,9 %
3.
3,6 %
4.
12,9 %
5.
33,2 %
6. Mycket bra
46,3 %
- snittgradering
5,2
Ej svar
1,3 %
Vad tyckte du om skådespelarna?
1. Mycket dåliga
0,2 %
2.
0,2 %
3.
1,1 %
4.
5,5 %
5.
19,9 %
6. Mycket bra
72,3 %
- snittgradering
5,6
Ej svar
0,8 %
Vad tyckte du om regi, scenografi, ljud etc?
1. Mycket dåligt
0,2 %
2.
1,5 %
3.
5,1 %
4.
16,3 %
5.
33,2 %
6. Mycket bra
41 %
- snittgradering
5,1
Ej svar
2,7 %
Middag intogs i samband med föreställningen:
Nej
54,1 %
Ja
45,7 %
Ej svar
2,7 %
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
1,8 %
2.
2,3 %
3.
12 %
4.
30,9 %
5.
35 %
6. Mycket bra
17,1 %
- snittgradering
4,5
Ej svar
0,9 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
1,4 %
2.
3,7 %
3.
6 %
4.
18,4 %
5.
37,8 %
6. Mycket bra
31,8 %
- snittgradering
4,8
Ej svar
0,9 %
Övriga kommentarer gällande maten, servicen, menyn mm
Antal kommentarer:
93 (19,7 %)
Kan du tänka dig att besöka Playhouse Teater igen?
Ja
97,5 %
Nej
1,3 %
Ej svar
1,3 %
Skulle du rekommendera Playhouse Teater till en vän eller kollega?
0. Inte alls troligt
0,8 %
1.
0 %
2.
0,2 %
3.
0,2 %
4.
0,6 %
5.
2,1 %
6.
3,4 %
7.
7,4 %
8.
12,9 %
9.
13,5 %
10. Högst troligt
57,9 %
- snittgradering
9
- NPS
64
Ej svar
0,8 %
Varför skulle du inte rekommendera Playhouse Teater?
Antal kommentarer:
20 (4,2 %)
Varför skulle du rekommendera Playhouse Teater?
Antal kommentarer:
254 (53,7 %)
Har du några övriga synpunkter gällande teaterbesöket?
Antal kommentarer:
226 (47,8 %)
Kontakt - E-post: daniel@playhouseteater.se - Telefon: 08-654 40 30.