RESULTAT
Totalt antal svar: 251
Frågor om teaterbesöket
Vad tyckte du om ditt besök på Playhouse som helhet?
1. Mycket dålig
0 %
2.
1,2 %
3.
1,2 %
4.
8 %
5.
29,9 %
6. Mycket bra
57,8 %
- snittgradering
5,4
Ej svar
2 %
Hur fungerade bokningen av biljetter via Playhouse hemsida?
1. Mycket dåligt
0,4 %
2.
0,8 %
3.
4 %
4.
7,2 %
5.
21,1 %
6. Mycket bra
61,8 %
- snittgradering
5,4
Ej svar
4,8 %
Vad tyckte du om mejlutskick och info innan föreställningen?
1. Mycket dåligt
0 %
2.
0 %
3.
0 %
4.
0 %
5.
0 %
6. Mycket bra
0 %
- snittgradering
0
Ej svar
0 %
Hur fungerade servicen när du var på teatern, dvs biljettkassa, garderob, barservering?
1. Mycket dåligt
0 %
2.
1,2 %
3.
4 %
4.
7,2 %
5.
25,1 %
6. Mycket bra
59,8 %
- snittgradering
5,4
Ej svar
2,8 %
Vad tyckte du om föreställningen Allt som är underbart?
1. Mycket dålig
2 %
2.
1,2 %
3.
4,4 %
4.
6,4 %
5.
23,9 %
6. Mycket bra
60,2 %
- snittgradering
5,3
Ej svar
2 %
Vad tyckte du om pjäsen (dvs själva manuset)?
1. Mycket dålig
2 %
2.
2 %
3.
4 %
4.
8 %
5.
28,7 %
6. Mycket bra
53,4 %
- snittgradering
5,2
Ej svar
2 %
Vad tyckte du om skådespelaren?
1. Mycket dålig
0,4 %
2.
0,8 %
3.
0,8 %
4.
4,8 %
5.
16,3 %
6. Mycket bra
74,5 %
- snittgradering
5,7
Ej svar
2,4 %
Vad tyckte du om regi, scenografi, ljud etc?
1. Mycket dåligt
1,2 %
2.
2 %
3.
4,8 %
4.
11,2 %
5.
25,1 %
6. Mycket bra
53,4 %
- snittgradering
5,2
Ej svar
2,4 %
Några tankar, reflektioner eller lovord om föreställningen Allt som är underbart?
Antal kommentarer:
140 (55,8 %)
Frågor om restaurangbesöket
Åt du middag i N.Y. Restaurant i samband med föreställningen?
Nej
59 %
Ja
40,6 %
Ej svar
0,4 %
Åt du förbeställd teatermiddag eller ā la carte?
Teatermiddag
48 %
Ā la carte
52 %
Ej svar
0 %
Teatermiddag
Vad tyckte du om middagsupplevelsen som helhet?
1. Mycket dålig
2 %
2.
4,1 %
3.
14,3 %
4.
4,1 %
5.
34,7 %
6. Mycket bra
40,8 %
- snittgradering
4,9
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
0 %
2.
4,1 %
3.
10,2 %
4.
12,2 %
5.
30,6 %
6. Mycket bra
42,9 %
- snittgradering
5
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
0 %
2.
8,2 %
3.
4,1 %
4.
10,2 %
5.
18,4 %
6. Mycket bra
59,2 %
- snittgradering
5,2
Ej svar
0 %
Ā la carte
Vad tyckte du om middagsupplevelsen som helhet?
1. Mycket dålig
0 %
2.
3,8 %
3.
1,9 %
4.
18,9 %
5.
39,6 %
6. Mycket bra
34 %
- snittgradering
5
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
0 %
2.
3,8 %
3.
3,8 %
4.
28,3 %
5.
32,1 %
6. Mycket bra
32,1 %
- snittgradering
4,8
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
0 %
2.
3,8 %
3.
1,9 %
4.
20,8 %
5.
30,2 %
6. Mycket bra
43,4 %
- snittgradering
5,1
Ej svar
0 %
Totalt
Vad tyckte du om middagsupplevelsen som helhet?
1. Mycket dålig
1 %
2.
3,9 %
3.
7,8 %
4.
11,8 %
5.
37,3 %
6. Mycket bra
37,3 %
- snittgradering
4,9
Ej svar
1 %
Vad skulle förbättra din middagsupplevelse?
Antal kommentarer:
32 (31,4 %)
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
0 %
2.
3,9 %
3.
6,9 %
4.
20,6 %
5.
31,4 %
6. Mycket bra
37,3 %
- snittgradering
4,9
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
0 %
2.
5,9 %
3.
2,9 %
4.
15,7 %
5.
24,5 %
6. Mycket bra
51 %
- snittgradering
5,1
Ej svar
0 %
Kan du tänka dig att besöka N.Y. Restaurant igen?
Nej (teatermiddag)
14,3 %
Nej (ā la carte)
11,3 %
Nej
12,7 %
Ja (teatermiddag)
83,7 %
Ja (ā la carte)
81,1 %
Ja
82,4 %
Ej svar
4,9 %
Varför inte?
Antal kommentarer:
11 (10,8 %)
Skulle du rekommendera N.Y. Restaurant till en vän eller kollega?
0. Inte alls troligt
1 %
1.
2 %
2.
2,9 %
3.
2,9 %
4.
4,9 %
5.
3,9 %
6.
3,9 %
7.
10,8 %
8.
17,6 %
9.
7,8 %
10. Högst troligt
40,2 %
- snittgradering (teatermiddag)
7,5
- snittgradering (ā la carte)
8,2
- snittgradering
7,8
- NPS (teatermiddag)
14
- NPS (ā la carte)
39
- NPS
27
Ej svar
2 %
Varför skulle du inte rekommendera N.Y. Restaurant?
Antal kommentarer:
11 (10,8 %)
Varför skulle du rekommendera N.Y. Restaurant?
Antal kommentarer:
21 (20,6 %)
Övriga kommentarer gällande maten, servicen, menyn mm
Antal kommentarer:
21 (20,6 %)
Frågor om Playhouse Teater
Kan du tänka dig att besöka Playhouse Teater igen?
Ja
94,8 %
Nej
2,4 %
Ej svar
2,8 %
Skulle du rekommendera Playhouse Teater till en vän eller kollega?
0. Inte alls troligt
0,4 %
1.
0,8 %
2.
0,4 %
3.
1,6 %
4.
0,4 %
5.
1,2 %
6.
2,4 %
7.
6,8 %
8.
12 %
9.
10,8 %
10. Högst troligt
61,4 %
- snittgradering
9
- NPS
66
Ej svar
2 %
Varför skulle du inte rekommendera Playhouse Teater?
Antal kommentarer:
6 (2,4 %)
Varför skulle du rekommendera Playhouse Teater?
Antal kommentarer:
116 (46,2 %)
Har du några övriga synpunkter gällande besöket på Playhouse?
Antal kommentarer:
52 (20,7 %)
Kontakt - E-post: daniel@playhouseteater.se - Telefon: 08-654 40 30.