RESULTAT
Totalt antal svar: 317
Frågor om teaterbesöket
Vad tyckte du om ditt besök på Playhouse som helhet?
1. Mycket dålig
0 %
2.
0,3 %
3.
2,5 %
4.
7,9 %
5.
38,8 %
6. Mycket bra
49,5 %
- snittgradering
5,4
Ej svar
0,9 %
Hur fungerade bokningen av biljetter via Playhouse hemsida?
1. Mycket dåligt
0,3 %
2.
0,9 %
3.
1,6 %
4.
2,8 %
5.
19,9 %
6. Mycket bra
72,9 %
- snittgradering
5,6
Ej svar
1,6 %
Vad tyckte du om mejlutskick och info innan föreställningen?
1. Mycket dåligt
0 %
2.
0 %
3.
0 %
4.
0 %
5.
0 %
6. Mycket bra
0 %
- snittgradering
0
Ej svar
0 %
Hur fungerade servicen i biljettkassan och garderoben?
1. Mycket dåligt
0,3 %
2.
0 %
3.
0,9 %
4.
4,1 %
5.
17,7 %
6. Mycket bra
75,4 %
- snittgradering
5,7
Ej svar
1,6 %
Vad tyckte du om föreställningen Människans hemligeht?
1. Mycket dålig
0,3 %
2.
3,8 %
3.
7,3 %
4.
16,7 %
5.
35,6 %
6. Mycket bra
35,3 %
- snittgradering
4,9
Ej svar
0,9 %
Vad tyckte du om pjäsen (dvs själva manuset)?
1. Mycket dålig
0,3 %
2.
7,3 %
3.
10,1 %
4.
20,5 %
5.
33,4 %
6. Mycket bra
27,4 %
- snittgradering
4,6
Ej svar
0,9 %
Vad tyckte du om skådespelarna?
1. Mycket dåliga
0 %
2.
0 %
3.
1,9 %
4.
5,4 %
5.
29,3 %
6. Mycket bra
62,1 %
- snittgradering
5,5
Ej svar
1,3 %
Vad tyckte du om regi, scenografi, ljud etc?
1. Mycket dåligt
0 %
2.
2,5 %
3.
3,5 %
4.
10,1 %
5.
34,7 %
6. Mycket bra
47,9 %
- snittgradering
5,2
Ej svar
1,3 %
Några tankar, reflektioner eller lovord om föreställningen Människans hemligeht?
Antal kommentarer:
155 (48,9 %)
Frågor om restaurangbesöket
Åt du middag i N.Y. Restaurant i samband med föreställningen?
Nej
59,3 %
Ja
40,4 %
Ej svar
0,3 %
Åt du förbeställd teatermiddag eller ā la carte?
Teatermiddag
22,8 %
Ā la carte
77,2 %
Ej svar
0,8 %
Teatermiddag
Vad tyckte du om middagsupplevelsen som helhet?
1. Mycket dålig
0 %
2.
3,4 %
3.
10,3 %
4.
13,8 %
5.
41,4 %
6. Mycket bra
31 %
- snittgradering
4,9
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
0 %
2.
0 %
3.
13,8 %
4.
10,3 %
5.
44,8 %
6. Mycket bra
31 %
- snittgradering
4,9
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
3,4 %
2.
3,4 %
3.
3,4 %
4.
17,2 %
5.
41,4 %
6. Mycket bra
31 %
- snittgradering
4,8
Ej svar
0 %
Ā la carte
Vad tyckte du om middagsupplevelsen som helhet?
1. Mycket dålig
0 %
2.
0 %
3.
8,2 %
4.
15,3 %
5.
38,8 %
6. Mycket bra
37,8 %
- snittgradering
5,1
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
0 %
2.
1 %
3.
8,2 %
4.
16,3 %
5.
39,8 %
6. Mycket bra
34,7 %
- snittgradering
5
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
0 %
2.
5,1 %
3.
6,1 %
4.
13,3 %
5.
34,7 %
6. Mycket bra
39,8 %
- snittgradering
5
Ej svar
0 %
Totalt
Vad tyckte du om middagsupplevelsen som helhet?
1. Mycket dålig
0 %
2.
0,8 %
3.
9,4 %
4.
15 %
5.
39,4 %
6. Mycket bra
36,2 %
- snittgradering
5
Ej svar
0 %
Vad skulle förbättra din middagsupplevelse?
Antal kommentarer:
56 (44,1 %)
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
0 %
2.
0,8 %
3.
9,4 %
4.
15 %
5.
41,7 %
6. Mycket bra
33,9 %
- snittgradering
5
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
0,8 %
2.
5,5 %
3.
5,5 %
4.
14,2 %
5.
36,2 %
6. Mycket bra
37,8 %
- snittgradering
4,9
Ej svar
0,8 %
Kan du tänka dig att besöka N.Y. Restaurant igen?
Nej (teatermiddag)
10,3 %
Nej (ā la carte)
6,1 %
Nej
7,1 %
Ja (teatermiddag)
82,8 %
Ja (ā la carte)
93,9 %
Ja
92,1 %
Ej svar
1,6 %
Varför inte?
Antal kommentarer:
8 (6,3 %)
Skulle du rekommendera N.Y. Restaurant till en vän eller kollega?
0. Inte alls troligt
3,1 %
1.
0,8 %
2.
2,4 %
3.
2,4 %
4.
1,6 %
5.
4,7 %
6.
5,5 %
7.
7,9 %
8.
19,7 %
9.
11 %
10. Högst troligt
40,9 %
- snittgradering (teatermiddag)
7,6
- snittgradering (ā la carte)
8,1
- snittgradering
8
- NPS (teatermiddag)
17
- NPS (ā la carte)
36
- NPS
31
Ej svar
0,8 %
Varför skulle du inte rekommendera N.Y. Restaurant?
Antal kommentarer:
16 (12,6 %)
Varför skulle du rekommendera N.Y. Restaurant?
Antal kommentarer:
44 (34,6 %)
Övriga kommentarer gällande maten, servicen, menyn mm
Antal kommentarer:
48 (37,8 %)
Frågor om Playhouse Teater
Kan du tänka dig att besöka Playhouse Teater igen?
Ja
97,5 %
Nej
0,3 %
Ej svar
2,2 %
Skulle du rekommendera Playhouse Teater till en vän eller kollega?
0. Inte alls troligt
0,3 %
1.
0 %
2.
0 %
3.
0,3 %
4.
0,6 %
5.
1,6 %
6.
1,6 %
7.
6,6 %
8.
16,1 %
9.
12,9 %
10. Högst troligt
58,4 %
- snittgradering
9,1
- NPS
67
Ej svar
1,6 %
Varför skulle du inte rekommendera Playhouse Teater?
Antal kommentarer:
2 (0,6 %)
Varför skulle du rekommendera Playhouse Teater?
Antal kommentarer:
159 (50,2 %)
Har du några övriga synpunkter gällande besöket på Playhouse?
Antal kommentarer:
72 (22,7 %)
Kontakt - E-post: daniel@playhouseteater.se - Telefon: 08-654 40 30.