RESULTAT
Totalt antal svar: 761
Frågor om teaterbesöket
Vad tyckte du om ditt besök på Playhouse som helhet?
1. Mycket dålig
0,1 %
2.
0,1 %
3.
0,7 %
4.
5,4 %
5.
33 %
6. Mycket bra
60,3 %
- snittgradering
5,5
Ej svar
0,4 %
Hur fungerade bokningen av biljetter via Playhouse hemsida?
1. Mycket dåligt
0,5 %
2.
0,5 %
3.
1,6 %
4.
6,4 %
5.
16 %
6. Mycket bra
73,1 %
- snittgradering
5,6
Ej svar
1,8 %
Vad tyckte du om mejlutskick och info innan föreställningen?
1. Mycket dåligt
0 %
2.
0 %
3.
0 %
4.
0 %
5.
0 %
6. Mycket bra
0 %
- snittgradering
0
Ej svar
0 %
Hur fungerade servicen i biljettkassan och garderoben?
1. Mycket dåligt
0,3 %
2.
0,1 %
3.
1,2 %
4.
3,5 %
5.
15 %
6. Mycket bra
78,7 %
- snittgradering
5,7
Ej svar
1,2 %
Vad tyckte du om föreställningen Gränsfall?
1. Mycket dålig
0,1 %
2.
0,8 %
3.
1,1 %
4.
5,3 %
5.
27,1 %
6. Mycket bra
64,9 %
- snittgradering
5,6
Ej svar
0,8 %
Vad tyckte du om pjäsen (dvs själva manuset)?
1. Mycket dålig
0,3 %
2.
0,7 %
3.
2,5 %
4.
7,6 %
5.
31,7 %
6. Mycket bra
56,9 %
- snittgradering
5,4
Ej svar
0,4 %
Vad tyckte du om skådespelarna?
1. Mycket dåliga
0,1 %
2.
0,1 %
3.
0,4 %
4.
1,8 %
5.
20,2 %
6. Mycket bra
76,6 %
- snittgradering
5,7
Ej svar
0,7 %
Vad tyckte du om regi, scenografi, ljud etc?
1. Mycket dåligt
0,3 %
2.
0,4 %
3.
2,4 %
4.
10,5 %
5.
33 %
6. Mycket bra
52,4 %
- snittgradering
5,4
Ej svar
1,1 %
Några tankar, reflektioner eller lovord om föreställningen Gränsfall?
Antal kommentarer:
495 (65 %)
Frågor om restaurangbesöket
Åt du middag i N.Y. Restaurant i samband med föreställningen?
Nej
65,6 %
Ja
34,4 %
Ej svar
0 %
Åt du förbeställd teatermiddag eller ā la carte?
Teatermiddag
23,8 %
Ā la carte
76,2 %
Ej svar
2,3 %
Teatermiddag
Vad tyckte du om middagsupplevelsen som helhet?
1. Mycket dålig
3,3 %
2.
4,9 %
3.
6,6 %
4.
16,4 %
5.
37,7 %
6. Mycket bra
27,9 %
- snittgradering
4,7
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
0 %
2.
1,6 %
3.
6,6 %
4.
18 %
5.
42,6 %
6. Mycket bra
31,1 %
- snittgradering
5
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
3,3 %
2.
9,8 %
3.
8,2 %
4.
16,4 %
5.
27,9 %
6. Mycket bra
34,4 %
- snittgradering
4,6
Ej svar
0 %
Ā la carte
Vad tyckte du om middagsupplevelsen som helhet?
1. Mycket dålig
1 %
2.
2,6 %
3.
6,7 %
4.
20,5 %
5.
45,6 %
6. Mycket bra
23,1 %
- snittgradering
4,8
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
1 %
2.
1,5 %
3.
6,2 %
4.
24,6 %
5.
43,1 %
6. Mycket bra
23,1 %
- snittgradering
4,8
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
3,1 %
2.
5,6 %
3.
11,8 %
4.
27,2 %
5.
29,7 %
6. Mycket bra
22,1 %
- snittgradering
4,4
Ej svar
0 %
Totalt
Vad tyckte du om middagsupplevelsen som helhet?
1. Mycket dålig
1,6 %
2.
3,1 %
3.
7 %
4.
19,9 %
5.
44,5 %
6. Mycket bra
24,6 %
- snittgradering
4,8
Ej svar
1,6 %
Vad skulle förbättra din middagsupplevelse?
Antal kommentarer:
137 (53,5 %)
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
0,8 %
2.
1,6 %
3.
6,3 %
4.
23,8 %
5.
43,8 %
6. Mycket bra
25,4 %
- snittgradering
4,8
Ej svar
0,8 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
3,1 %
2.
6,6 %
3.
10,9 %
4.
25 %
5.
30,5 %
6. Mycket bra
25,4 %
- snittgradering
4,5
Ej svar
0,8 %
Kan du tänka dig att besöka N.Y. Restaurant igen?
Nej (teatermiddag)
9,8 %
Nej (ā la carte)
6,7 %
Nej
7,8 %
Ja (teatermiddag)
90,2 %
Ja (ā la carte)
91,3 %
Ja
92,6 %
Ej svar
2 %
Varför inte?
Antal kommentarer:
18 (7 %)
Skulle du rekommendera N.Y. Restaurant till en vän eller kollega?
0. Inte alls troligt
3,5 %
1.
1,2 %
2.
1,2 %
3.
3,5 %
4.
2 %
5.
3,9 %
6.
5,1 %
7.
14,8 %
8.
17,2 %
9.
13,3 %
10. Högst troligt
34,4 %
- snittgradering (teatermiddag)
7,6
- snittgradering (ā la carte)
7,8
- snittgradering
7,8
- NPS (teatermiddag)
26
- NPS (ā la carte)
28
- NPS
27
Ej svar
2,3 %
Varför skulle du inte rekommendera N.Y. Restaurant?
Antal kommentarer:
34 (13,3 %)
Varför skulle du rekommendera N.Y. Restaurant?
Antal kommentarer:
83 (32,4 %)
Övriga kommentarer gällande maten, servicen, menyn mm
Antal kommentarer:
87 (34 %)
Frågor om Playhouse Teater
Kan du tänka dig att besöka Playhouse Teater igen?
Ja
96,7 %
Nej
0,8 %
Ej svar
2,5 %
Skulle du rekommendera Playhouse Teater till en vän eller kollega?
0. Inte alls troligt
0,1 %
1.
0 %
2.
0,3 %
3.
0,1 %
4.
0,5 %
5.
0,1 %
6.
1,2 %
7.
3,4 %
8.
10,9 %
9.
14,1 %
10. Högst troligt
67,5 %
- snittgradering
9,4
- NPS
80
Ej svar
1,7 %
Varför skulle du inte rekommendera Playhouse Teater?
Antal kommentarer:
8 (1,1 %)
Varför skulle du rekommendera Playhouse Teater?
Antal kommentarer:
471 (61,9 %)
Har du några övriga synpunkter gällande besöket på Playhouse?
Antal kommentarer:
263 (34,6 %)
Kontakt - E-post: daniel@playhouseteater.se - Telefon: 08-654 40 30.