RESULTAT
Totalt antal svar: 487
Frågor om teaterbesöket
Vad tyckte du om ditt besök på Playhouse som helhet?
1. Mycket dålig
0 %
2.
0 %
3.
0,4 %
4.
2,5 %
5.
16,6 %
6. Mycket bra
79,3 %
- snittgradering
5,8
Ej svar
1,2 %
Hur fungerade bokningen av biljetter via Playhouse hemsida?
1. Mycket dåligt
0,2 %
2.
0,4 %
3.
1,8 %
4.
4,9 %
5.
13,8 %
6. Mycket bra
77,6 %
- snittgradering
5,7
Ej svar
1,2 %
Vad tyckte du om mejlutskick och info innan föreställningen?
1. Mycket dåligt
0 %
2.
0,4 %
3.
0,8 %
4.
4,1 %
5.
14 %
6. Mycket bra
78 %
- snittgradering
5,7
Ej svar
2,7 %
Hur fungerade servicen i biljettkassan och garderoben?
1. Mycket dåligt
0 %
2.
0 %
3.
0 %
4.
0,8 %
5.
6,8 %
6. Mycket bra
89,5 %
- snittgradering
5,9
Ej svar
2,9 %
Vad tyckte du om föreställningen Tårtljus?
1. Mycket dålig
0 %
2.
0,6 %
3.
1 %
4.
4,1 %
5.
19,9 %
6. Mycket bra
72,7 %
- snittgradering
5,7
Ej svar
1,6 %
Vad tyckte du om pjäsen (dvs själva manuset)?
1. Mycket dålig
0,2 %
2.
0,4 %
3.
2,1 %
4.
6 %
5.
26,7 %
6. Mycket bra
62,4 %
- snittgradering
5,5
Ej svar
2,3 %
Vad tyckte du om skådespelarna?
1. Mycket dåliga
0 %
2.
0 %
3.
0,6 %
4.
0,8 %
5.
12,3 %
6. Mycket bra
84,2 %
- snittgradering
5,8
Ej svar
2,1 %
Vad tyckte du om regi, scenografi, ljud etc?
1. Mycket dåligt
0 %
2.
0,2 %
3.
0,4 %
4.
3,9 %
5.
18,7 %
6. Mycket bra
73,9 %
- snittgradering
5,7
Ej svar
2,9 %
Några tankar, reflektioner eller lovord om föreställningen Tårtljus?
Antal kommentarer:
300 (61,6 %)
Frågor om restaurangbesöket
Åt du middag i N.Y. Restaurant i samband med föreställningen?
Nej
69,4 %
Ja
30,4 %
Ej svar
0,2 %
Åt du förbeställd teatermiddag eller ā la carte?
Teatermiddag
55,2 %
Ā la carte
44,8 %
Ej svar
2,1 %
Teatermiddag
Vad tyckte du om middagsupplevelsen som helhet?
1. Mycket dålig
1,3 %
2.
2,5 %
3.
6,3 %
4.
18,8 %
5.
31,3 %
6. Mycket bra
40 %
- snittgradering
5
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
3,8 %
2.
1,3 %
3.
6,3 %
4.
17,5 %
5.
32,5 %
6. Mycket bra
38,8 %
- snittgradering
4,9
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
1,3 %
2.
6,3 %
3.
7,5 %
4.
13,8 %
5.
22,5 %
6. Mycket bra
48,8 %
- snittgradering
5
Ej svar
0 %
Ā la carte
Vad tyckte du om middagsupplevelsen som helhet?
1. Mycket dålig
0 %
2.
0 %
3.
9,2 %
4.
23,1 %
5.
35,4 %
6. Mycket bra
32,3 %
- snittgradering
4,9
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
0 %
2.
1,5 %
3.
10,8 %
4.
29,2 %
5.
38,5 %
6. Mycket bra
20 %
- snittgradering
4,6
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
0 %
2.
4,6 %
3.
12,3 %
4.
18,5 %
5.
27,7 %
6. Mycket bra
36,9 %
- snittgradering
4,8
Ej svar
0 %
Totalt
Vad tyckte du om middagsupplevelsen som helhet?
1. Mycket dålig
0,7 %
2.
1,4 %
3.
7,6 %
4.
20,7 %
5.
34,5 %
6. Mycket bra
37,2 %
- snittgradering
4,9
Ej svar
0 %
Vad skulle förbättra din middagsupplevelse?
Antal kommentarer:
68 (46,9 %)
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
2,1 %
2.
1,4 %
3.
8,3 %
4.
22,8 %
5.
36,6 %
6. Mycket bra
31 %
- snittgradering
4,8
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
0,7 %
2.
5,5 %
3.
9,7 %
4.
15,9 %
5.
26,2 %
6. Mycket bra
44,1 %
- snittgradering
4,9
Ej svar
0 %
Kan du tänka dig att besöka N.Y. Restaurant igen?
Nej (teatermiddag)
6,3 %
Nej (ā la carte)
3,1 %
Nej
4,8 %
Ja (teatermiddag)
90 %
Ja (ā la carte)
96,9 %
Ja
95,2 %
Ej svar
2,1 %
Varför inte?
Antal kommentarer:
5 (3,4 %)
Skulle du rekommendera N.Y. Restaurant till en vän eller kollega?
0. Inte alls troligt
2,1 %
1.
1,4 %
2.
2,1 %
3.
1,4 %
4.
2,1 %
5.
6,2 %
6.
6,9 %
7.
9 %
8.
16,6 %
9.
13,1 %
10. Högst troligt
39,3 %
- snittgradering (teatermiddag)
7,9
- snittgradering (ā la carte)
8
- snittgradering
8
- NPS (teatermiddag)
36
- NPS (ā la carte)
21
- NPS
30
Ej svar
2,1 %
Varför skulle du inte rekommendera N.Y. Restaurant?
Antal kommentarer:
14 (9,7 %)
Varför skulle du rekommendera N.Y. Restaurant?
Antal kommentarer:
55 (37,9 %)
Övriga kommentarer gällande maten, servicen, menyn mm
Antal kommentarer:
42 (29 %)
Frågor om Playhouse Teater
Kan du tänka dig att besöka Playhouse Teater igen?
Ja
97,5 %
Nej
0,2 %
Ej svar
2,3 %
Skulle du rekommendera Playhouse Teater till en vän eller kollega?
0. Inte alls troligt
0 %
1.
0 %
2.
0 %
3.
0 %
4.
0,2 %
5.
0,2 %
6.
0,4 %
7.
1,2 %
8.
7,8 %
9.
7,6 %
10. Högst troligt
80,7 %
- snittgradering
9,7
- NPS
89
Ej svar
1,8 %
Varför skulle du inte rekommendera Playhouse Teater?
Antal kommentarer:
3 (0,6 %)
Varför skulle du rekommendera Playhouse Teater?
Antal kommentarer:
307 (63 %)
Har du några övriga synpunkter gällande besöket på Playhouse?
Antal kommentarer:
135 (27,7 %)
Kontakt - E-post: daniel@playhouseteater.se - Telefon: 08-654 40 30.