RESULTAT
Totalt antal svar: 354
Frågor om teaterbesöket
Vad tyckte du om ditt besök på Playhouse som helhet?
1. Mycket dålig
0 %
2.
0,6 %
3.
3,7 %
4.
7,1 %
5.
21,8 %
6. Mycket bra
65,5 %
- snittgradering
5,5
Ej svar
1,4 %
Hur fungerade bokningen av biljetter via Playhouse hemsida?
1. Mycket dåligt
0,6 %
2.
0,3 %
3.
2,3 %
4.
3,4 %
5.
12,1 %
6. Mycket bra
79,4 %
- snittgradering
5,7
Ej svar
2 %
Vad tyckte du om mejlutskick och info innan föreställningen?
1. Mycket dåligt
0,3 %
2.
1,4 %
3.
1,7 %
4.
5,9 %
5.
18,9 %
6. Mycket bra
69,8 %
- snittgradering
5,6
Ej svar
2 %
Hur fungerade servicen i biljettkassan och garderoben?
1. Mycket dåligt
0 %
2.
0 %
3.
0,6 %
4.
1,4 %
5.
11,9 %
6. Mycket bra
84,5 %
- snittgradering
5,8
Ej svar
1,7 %
Vad tyckte du om föreställningen Livet suger?
1. Mycket dålig
1,7 %
2.
2,5 %
3.
6,5 %
4.
8,8 %
5.
27,1 %
6. Mycket bra
51,1 %
- snittgradering
5,2
Ej svar
2,3 %
Vad tyckte du om pjäsen (dvs själva manuset)?
1. Mycket dålig
1,7 %
2.
2,5 %
3.
7,6 %
4.
15,3 %
5.
31,4 %
6. Mycket bra
40,4 %
- snittgradering
5
Ej svar
1,1 %
Vad tyckte du om skådespelarna?
1. Mycket dåliga
0 %
2.
0,8 %
3.
2,5 %
4.
7,6 %
5.
20,6 %
6. Mycket bra
66,7 %
- snittgradering
5,5
Ej svar
1,7 %
Vad tyckte du om regi, scenografi, ljud etc?
1. Mycket dåligt
0,6 %
2.
2,5 %
3.
4,2 %
4.
11,6 %
5.
24,6 %
6. Mycket bra
54,8 %
- snittgradering
5,3
Ej svar
1,7 %
Några tankar, reflektioner eller lovord om föreställningen Livet suger?
Antal kommentarer:
184 (52 %)
Frågor om restaurangbesöket
Åt du middag i N.Y. Restaurant i samband med föreställningen?
Nej
69,5 %
Ja
30,5 %
Ej svar
0 %
Åt du förbeställd teatermiddag eller ā la carte?
Teatermiddag
52,8 %
Ā la carte
47,2 %
Ej svar
1,9 %
Teatermiddag
Vad tyckte du om middagsupplevelsen som helhet?
1. Mycket dålig
0 %
2.
5,4 %
3.
12,5 %
4.
10,7 %
5.
32,1 %
6. Mycket bra
39,3 %
- snittgradering
4,9
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
1,8 %
2.
5,4 %
3.
3,6 %
4.
12,5 %
5.
35,7 %
6. Mycket bra
41,1 %
- snittgradering
5
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
3,6 %
2.
8,9 %
3.
14,3 %
4.
16,1 %
5.
23,2 %
6. Mycket bra
33,9 %
- snittgradering
4,5
Ej svar
0 %
Ā la carte
Vad tyckte du om middagsupplevelsen som helhet?
1. Mycket dålig
0 %
2.
0 %
3.
4 %
4.
14 %
5.
40 %
6. Mycket bra
42 %
- snittgradering
5,2
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
0 %
2.
2 %
3.
6 %
4.
24 %
5.
36 %
6. Mycket bra
30 %
- snittgradering
4,9
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
0 %
2.
4 %
3.
6 %
4.
16 %
5.
24 %
6. Mycket bra
48 %
- snittgradering
5,1
Ej svar
0 %
Totalt
Vad tyckte du om middagsupplevelsen som helhet?
1. Mycket dålig
0 %
2.
2,8 %
3.
8,5 %
4.
12,3 %
5.
36,8 %
6. Mycket bra
41,5 %
- snittgradering
5
Ej svar
0 %
Vad skulle förbättra din middagsupplevelse?
Antal kommentarer:
49 (46,2 %)
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
0,9 %
2.
3,8 %
3.
4,7 %
4.
17,9 %
5.
37,7 %
6. Mycket bra
35,8 %
- snittgradering
4,9
Ej svar
0,9 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
1,9 %
2.
6,6 %
3.
10,4 %
4.
16 %
5.
24,5 %
6. Mycket bra
41,5 %
- snittgradering
4,8
Ej svar
0,9 %
Kan du tänka dig att besöka N.Y. Restaurant igen?
Nej (teatermiddag)
12,5 %
Nej (ā la carte)
4 %
Nej
8,5 %
Ja (teatermiddag)
83,9 %
Ja (ā la carte)
96 %
Ja
91,5 %
Ej svar
1,9 %
Varför inte?
Antal kommentarer:
5 (4,7 %)
Skulle du rekommendera N.Y. Restaurant till en vän eller kollega?
0. Inte alls troligt
1,9 %
1.
1,9 %
2.
0,9 %
3.
3,8 %
4.
0,9 %
5.
3,8 %
6.
3,8 %
7.
12,3 %
8.
17 %
9.
12,3 %
10. Högst troligt
40,6 %
- snittgradering (teatermiddag)
7,6
- snittgradering (ā la carte)
8,6
- snittgradering
8,1
- NPS (teatermiddag)
27
- NPS (ā la carte)
42
- NPS
36
Ej svar
2,8 %
Varför skulle du inte rekommendera N.Y. Restaurant?
Antal kommentarer:
12 (11,3 %)
Varför skulle du rekommendera N.Y. Restaurant?
Antal kommentarer:
29 (27,4 %)
Övriga kommentarer gällande maten, servicen, menyn mm
Antal kommentarer:
26 (24,5 %)
Frågor om Playhouse Teater
Kan du tänka dig att besöka Playhouse Teater igen?
Ja
94,9 %
Nej
1,4 %
Ej svar
3,7 %
Skulle du rekommendera Playhouse Teater till en vän eller kollega?
0. Inte alls troligt
0,3 %
1.
0 %
2.
0,8 %
3.
0,6 %
4.
0,6 %
5.
1,7 %
6.
1,1 %
7.
3,1 %
8.
9,6 %
9.
12,1 %
10. Högst troligt
68,6 %
- snittgradering
9,3
- NPS
76
Ej svar
1,4 %
Varför skulle du inte rekommendera Playhouse Teater?
Antal kommentarer:
6 (1,7 %)
Varför skulle du rekommendera Playhouse Teater?
Antal kommentarer:
196 (55,4 %)
Har du några övriga synpunkter gällande besöket på Playhouse?
Antal kommentarer:
80 (22,6 %)
Kontakt - E-post: daniel@playhouseteater.se - Telefon: 08-654 40 30.