RESULTAT
Totalt antal svar: 238 (35,6 %)
Frågor om teaterbesöket
Vad tyckte du om föreställningen som helhet?
1. Mycket dålig
0 %
2.
2,9 %
3.
2,5 %
4.
11,8 %
5.
39,5 %
6. Mycket bra
42,4 %
- snittgradering
5,2
Ej svar
0,8 %
Hur fungerade bokningen av biljetter via Playhouse hemsida?
1. Mycket dåligt
0,8 %
2.
2,9 %
3.
7,1 %
4.
8 %
5.
23,5 %
6. Mycket bra
50,8 %
- snittgradering
5,2
Ej svar
6,7 %
Hur fungerade servicen när du var på teatern, dvs biljettkassa, garderob, barservering?
1. Mycket dåligt
2,1 %
2.
5,9 %
3.
12,6 %
4.
24,8 %
5.
30,3 %
6. Mycket bra
23,5 %
- snittgradering
4,5
Ej svar
0,8 %
Vad tyckte du om pjäsen (dvs själva manuset)?
1. Mycket dålig
0,4 %
2.
2,9 %
3.
6,7 %
4.
15,1 %
5.
35,3 %
6. Mycket bra
38,7 %
- snittgradering
5
Ej svar
0,8 %
Vad tyckte du om skådespelarna?
1. Mycket dåliga
0 %
2.
0,8 %
3.
2,1 %
4.
7,1 %
5.
27,3 %
6. Mycket bra
60,9 %
- snittgradering
5,5
Ej svar
1,7 %
Vad tyckte du om regi, scenografi, ljud etc?
1. Mycket dåligt
0 %
2.
0,4 %
3.
4,2 %
4.
8 %
5.
37,8 %
6. Mycket bra
47,9 %
- snittgradering
5,3
Ej svar
1,7 %
Kan du tänka dig att besöka Playhouse Teater igen?
Ja
96,6 %
Nej
2,1 %
Ej svar
1,3 %
Har du några övriga synpunkter gällande teaterbesöket?
Antal kommentarer:
135 (56,7 %)
Kontakt - E-post: daniel@playhouseteater.se - Telefon: 08-654 40 30.