RESULTAT
Totalt antal svar: 147 (22,9 %)
Frågor om teaterbesöket
Vad tyckte du om föreställningen som helhet?
1. Mycket dålig
0 %
2.
2,7 %
3.
6,1 %
4.
18,4 %
5.
37,4 %
6. Mycket bra
34,7 %
- snittgradering
5
Ej svar
0,7 %
Hur fungerade bokningen av biljetter via Playhouse hemsida?
1. Mycket dåligt
0 %
2.
1,4 %
3.
4,1 %
4.
12,9 %
5.
24,5 %
6. Mycket bra
47,6 %
- snittgradering
5,2
Ej svar
9,5 %
Hur fungerade servicen när du var på teatern, dvs biljettkassa, garderob, barservering?
1. Mycket dåligt
0 %
2.
1,4 %
3.
7,5 %
4.
15,6 %
5.
39,5 %
6. Mycket bra
36,1 %
- snittgradering
5
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om pjäsen (dvs själva manuset)?
1. Mycket dålig
1,4 %
2.
4,1 %
3.
6,8 %
4.
20,4 %
5.
38,1 %
6. Mycket bra
28,6 %
- snittgradering
4,8
Ej svar
0,7 %
Vad tyckte du om skådespelarna?
1. Mycket dåliga
0 %
2.
0 %
3.
2 %
4.
10,9 %
5.
40,1 %
6. Mycket bra
45,6 %
- snittgradering
5,3
Ej svar
1,4 %
Vad tyckte du om regi, scenografi, ljud etc?
1. Mycket dåligt
0,7 %
2.
0,7 %
3.
4,1 %
4.
15 %
5.
34,7 %
6. Mycket bra
44,2 %
- snittgradering
5,2
Ej svar
0,7 %
Kan du tänka dig att besöka Playhouse Teater igen?
Ja
95,2 %
Nej
3,4 %
Ej svar
1,4 %
Har du några övriga synpunkter gällande teaterbesöket?
Antal kommentarer:
69 (46,9 %)
Kontakt - E-post: daniel@playhouseteater.se - Telefon: 08-654 40 30.