RESULTAT
Totalt antal svar: 122 (21,7 %)
Frågor om teaterbesöket
Vad tyckte du om föreställningen som helhet?
1. Mycket dålig
5,7 %
2.
9 %
3.
9,8 %
4.
17,2 %
5.
32,8 %
6. Mycket bra
25,4 %
- snittgradering
4,4
Ej svar
0 %
Hur fungerade bokningen av biljetter via Playhouse hemsida?
1. Mycket dåligt
2,5 %
2.
1,6 %
3.
4,1 %
4.
8,2 %
5.
24,6 %
6. Mycket bra
54,1 %
- snittgradering
5,2
Ej svar
4,9 %
Hur fungerade servicen när du var på teatern, dvs biljettkassa, garderob, barservering?
1. Mycket dåligt
0,8 %
2.
2,5 %
3.
4,1 %
4.
13,9 %
5.
26,2 %
6. Mycket bra
51,6 %
- snittgradering
5,2
Ej svar
0,8 %
Vad tyckte du om pjäsen (dvs själva manuset)?
1. Mycket dålig
9 %
2.
10,7 %
3.
9,8 %
4.
18 %
5.
33,6 %
6. Mycket bra
18,9 %
- snittgradering
4,1
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om skådespelarna?
1. Mycket dåliga
1,6 %
2.
3,3 %
3.
4,9 %
4.
13,1 %
5.
27 %
6. Mycket bra
50 %
- snittgradering
5,1
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om regi, scenografi, ljud etc?
1. Mycket dåligt
2,5 %
2.
5,7 %
3.
10,7 %
4.
13,9 %
5.
36,1 %
6. Mycket bra
30,3 %
- snittgradering
4,7
Ej svar
0,8 %
Middag intogs på:
Ingen middag
53,3 %
Stolen
29,5 %
Aubergine
17,2 %
Ej svar
0,8 %
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
7 %
2.
10,5 %
3.
10,5 %
4.
24,6 %
5.
28,1 %
6. Mycket bra
15,8 %
- snittgradering
4,1
- snitt Stolen
3,8
- snitt Aubergine
4,6
Ej svar
3,5 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
0 %
2.
3,5 %
3.
10,5 %
4.
22,8 %
5.
31,6 %
6. Mycket bra
28,1 %
- snittgradering
4,7
- snitt Stolen
4,6
- snitt Aubergine
5
Ej svar
3,5 %
Kan du tänka dig att besöka Playhouse Teater igen?
Ja
88,5 %
Nej
11,5 %
Ej svar
0 %
Har du några övriga synpunkter gällande teaterbesöket?
Antal kommentarer:
50 (41 %)
Kontakt - E-post: daniel@playhouseteater.se - Telefon: 08-654 40 30.