RESULTAT
Totalt antal svar: 357 (33,4 %)
Frågor om teaterbesöket
Vad tyckte du om föreställningen som helhet?
1. Mycket dålig
0,8 %
2.
1,7 %
3.
4,5 %
4.
16 %
5.
42 %
6. Mycket bra
34,5 %
- snittgradering
5
Ej svar
0,6 %
Hur fungerade bokningen av biljetter via Playhouse hemsida?
1. Mycket dåligt
0,3 %
2.
1,7 %
3.
6,2 %
4.
11,2 %
5.
26,9 %
6. Mycket bra
50,4 %
- snittgradering
5,2
Ej svar
3,4 %
Hur fungerade servicen när du var på teatern, dvs biljettkassa, garderob, barservering?
1. Mycket dåligt
0,6 %
2.
1,7 %
3.
8,4 %
4.
15,1 %
5.
33,9 %
6. Mycket bra
40,1 %
- snittgradering
5
Ej svar
0,3 %
Vad tyckte du om pjäsen (dvs själva manuset)?
1. Mycket dålig
1,4 %
2.
3,4 %
3.
6,4 %
4.
20,4 %
5.
35,9 %
6. Mycket bra
32,2 %
- snittgradering
4,8
Ej svar
0,3 %
Vad tyckte du om skådespelarna?
1. Mycket dåliga
0,3 %
2.
1,1 %
3.
3,9 %
4.
8,4 %
5.
33,9 %
6. Mycket bra
51,3 %
- snittgradering
5,3
Ej svar
1,1 %
Vad tyckte du om regi, scenografi, ljud etc?
1. Mycket dåligt
0,3 %
2.
1,7 %
3.
3,9 %
4.
21 %
5.
42,6 %
6. Mycket bra
30,3 %
- snittgradering
5
Ej svar
0,3 %
Middag intogs på:
Ingen middag
48,5 %
PrimeWinebar
13,4 %
Aubergine
38,1 %
Ej svar
0,3 %
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
1,6 %
2.
5,4 %
3.
16,3 %
4.
23,9 %
5.
40,2 %
6. Mycket bra
10,9 %
- snittgradering
4,3
- snitt PrimeWinebar
3,9
- snitt Aubergine
4,4
Ej svar
1,6 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
0 %
2.
1,6 %
3.
10,9 %
4.
25 %
5.
38 %
6. Mycket bra
23,4 %
- snittgradering
4,7
- snitt PrimeWinebar
4,9
- snitt Aubergine
4,7
Ej svar
1,1 %
Kan du tänka dig att besöka Playhouse Teater igen?
Ja
95,8 %
Nej
3,6 %
Ej svar
0,6 %
Har du några övriga synpunkter gällande teaterbesöket?
Antal kommentarer:
140 (39,2 %)
Kontakt - E-post: daniel@playhouseteater.se - Telefon: 08-654 40 30.