RESULTAT
Totalt antal svar: 323 (43,5 %)
Frågor om teaterbesöket
Vad tyckte du om föreställningen som helhet?
1. Mycket dålig
2,2 %
2.
6,2 %
3.
11,5 %
4.
24,5 %
5.
35,6 %
6. Mycket bra
19,5 %
- snittgradering
4,4
Ej svar
0,6 %
Hur fungerade bokningen av biljetter via Playhouse hemsida?
1. Mycket dåligt
0,9 %
2.
1,2 %
3.
5 %
4.
8 %
5.
27,2 %
6. Mycket bra
54,2 %
- snittgradering
5,3
Ej svar
3,4 %
Hur fungerade servicen när du var på teatern, dvs biljettkassa, garderob, barservering?
1. Mycket dåligt
0 %
2.
0,3 %
3.
4,3 %
4.
9,6 %
5.
35,9 %
6. Mycket bra
48,9 %
- snittgradering
5,3
Ej svar
0,9 %
Vad tyckte du om pjäsen (dvs själva manuset)?
1. Mycket dålig
4 %
2.
9,9 %
3.
12,7 %
4.
22,9 %
5.
33,1 %
6. Mycket bra
16,4 %
- snittgradering
4,2
Ej svar
0,9 %
Vad tyckte du om skådespelarna?
1. Mycket dåliga
0,3 %
2.
1,2 %
3.
4 %
4.
9,3 %
5.
44 %
6. Mycket bra
40,2 %
- snittgradering
5,2
Ej svar
0,9 %
Vad tyckte du om regi, scenografi, ljud etc?
1. Mycket dåligt
1,2 %
2.
5,3 %
3.
9,6 %
4.
20,7 %
5.
41,5 %
6. Mycket bra
21,4 %
- snittgradering
4,6
Ej svar
0,3 %
Middag intogs på:
Ingen middag
52,9 %
PrimeWinebar
7,4 %
Aubergine
39,6 %
Ej svar
0,3 %
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
0,7 %
2.
3,9 %
3.
7,9 %
4.
21,1 %
5.
40,8 %
6. Mycket bra
24,3 %
- snittgradering
4,7
- snitt PrimeWinebar
4,6
- snitt Aubergine
4,7
Ej svar
1,3 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
0 %
2.
3,3 %
3.
5,3 %
4.
13,8 %
5.
37,5 %
6. Mycket bra
39,5 %
- snittgradering
5,1
- snitt PrimeWinebar
5
- snitt Aubergine
5,1
Ej svar
0,7 %
Kan du tänka dig att besöka Playhouse Teater igen?
Ja
92 %
Nej
7,1 %
Ej svar
0,9 %
Har du några övriga synpunkter gällande teaterbesöket?
Antal kommentarer:
127 (39,3 %)
Kontakt - E-post: daniel@playhouseteater.se - Telefon: 08-654 40 30.