RESULTAT
Totalt antal svar: 401 (46,4 %)
Frågor om teaterbesöket
Vad tyckte du om föreställningen som helhet?
1. Mycket dålig
0,5 %
2.
1,2 %
3.
4,5 %
4.
12,2 %
5.
38,4 %
6. Mycket bra
43,1 %
- snittgradering
5,2
Ej svar
0 %
Hur fungerade bokningen av biljetter via Playhouse hemsida?
1. Mycket dåligt
1,5 %
2.
1,5 %
3.
2,5 %
4.
9,2 %
5.
26,9 %
6. Mycket bra
55,1 %
- snittgradering
5,3
Ej svar
3,2 %
Hur fungerade servicen när du var på teatern, dvs biljettkassa, garderob, barservering?
1. Mycket dåligt
0 %
2.
1,7 %
3.
4,5 %
4.
13 %
5.
32,2 %
6. Mycket bra
48,1 %
- snittgradering
5,2
Ej svar
0,5 %
Vad tyckte du om pjäsen (dvs själva manuset)?
1. Mycket dålig
0,7 %
2.
3,2 %
3.
4,5 %
4.
13,7 %
5.
38,2 %
6. Mycket bra
38,9 %
- snittgradering
5
Ej svar
0,7 %
Vad tyckte du om skådespelarna?
1. Mycket dåliga
0 %
2.
1 %
3.
2 %
4.
5,5 %
5.
22,7 %
6. Mycket bra
68,1 %
- snittgradering
5,6
Ej svar
0,7 %
Vad tyckte du om regi, scenografi, ljud etc?
1. Mycket dåligt
0,2 %
2.
3 %
3.
3,2 %
4.
15,2 %
5.
38,2 %
6. Mycket bra
39,4 %
- snittgradering
5,1
Ej svar
0,7 %
Middag intogs på:
Ingen middag
48,4 %
PrimeWinebar
9,7 %
Aubergine
41,9 %
Ej svar
0,7 %
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
2,4 %
2.
3,9 %
3.
10,6 %
4.
17,4 %
5.
40,1 %
6. Mycket bra
23,7 %
- snittgradering
4,6
- snitt PrimeWinebar
3,9
- snitt Aubergine
4,8
Ej svar
1,9 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
1,4 %
2.
2,4 %
3.
5,3 %
4.
14 %
5.
35,7 %
6. Mycket bra
40,6 %
- snittgradering
5
- snitt PrimeWinebar
4,8
- snitt Aubergine
5,1
Ej svar
0,5 %
Kan du tänka dig att besöka Playhouse Teater igen?
Ja
97,3 %
Nej
2,5 %
Ej svar
0,2 %
Skulle du rekommendera Playhouse Teater till en vän eller kollega?
0. Inte alls troligt
0,5 %
1.
0,2 %
2.
1 %
3.
1 %
4.
0,7 %
5.
2,7 %
6.
2 %
7.
6 %
8.
21,2 %
9.
11,2 %
10. Högst troligt
53,4 %
- snittgradering
8,8
- NPS
56
Ej svar
0 %
Varför skulle du inte rekommendera Playhouse Teater?
Antal kommentarer:
17 (4,2 %)
Varför skulle du rekommendera Playhouse Teater?
Antal kommentarer:
195 (48,6 %)
Har du några övriga synpunkter gällande teaterbesöket?
Antal kommentarer:
179 (44,6 %)
Kontakt - E-post: daniel@playhouseteater.se - Telefon: 08-654 40 30.