RESULTAT
Totalt antal svar: 668 (56,8 %)
Frågor om teaterbesöket
Vad tyckte du om föreställningen som helhet?
1. Mycket dålig
2,4 %
2.
3,4 %
3.
6,9 %
4.
16,3 %
5.
39,1 %
6. Mycket bra
29,8 %
- snittgradering
4,8
Ej svar
2,1 %
Hur fungerade bokningen av biljetter via Playhouse hemsida?
1. Mycket dåligt
1 %
2.
1,2 %
3.
3,4 %
4.
9,6 %
5.
26,3 %
6. Mycket bra
53,9 %
- snittgradering
5,3
Ej svar
4,5 %
Hur fungerade servicen när du var på teatern, dvs biljettkassa, garderob, barservering?
1. Mycket dåligt
0,3 %
2.
3,1 %
3.
5,4 %
4.
13 %
5.
29 %
6. Mycket bra
47,2 %
- snittgradering
5,1
Ej svar
1,9 %
Vad tyckte du om pjäsen (dvs själva manuset)?
1. Mycket dålig
3,7 %
2.
4,9 %
3.
8,1 %
4.
17,8 %
5.
36,1 %
6. Mycket bra
27,1 %
- snittgradering
4,6
Ej svar
2,2 %
Vad tyckte du om skådespelarna?
1. Mycket dåliga
0 %
2.
1,8 %
3.
1,8 %
4.
7,6 %
5.
31,6 %
6. Mycket bra
54,8 %
- snittgradering
5,4
Ej svar
2,4 %
Vad tyckte du om regi, scenografi, ljud etc?
1. Mycket dåligt
1,5 %
2.
4 %
3.
5,7 %
4.
15 %
5.
35,2 %
6. Mycket bra
34,4 %
- snittgradering
4,9
Ej svar
4,2 %
Middag intogs i samband med föreställningen:
Nej
50,1 %
Ja
48,7 %
Ej svar
4,2 %
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
3 %
2.
5,4 %
3.
16,2 %
4.
25,5 %
5.
30 %
6. Mycket bra
16,5 %
- snittgradering
4,3
Ej svar
3,3 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
2,7 %
2.
6,6 %
3.
11,4 %
4.
19,5 %
5.
28,8 %
6. Mycket bra
27,3 %
- snittgradering
4,5
Ej svar
3,6 %
Övriga kommentarer gällande maten, servicen, menyn mm
Antal kommentarer:
178 (26,6 %)
Kan du tänka dig att besöka Playhouse Teater igen?
Ja
92,5 %
Nej
4,3 %
Ej svar
3,1 %
Skulle du rekommendera Playhouse Teater till en vän eller kollega?
0. Inte alls troligt
1,2 %
1.
1,2 %
2.
1,6 %
3.
1,3 %
4.
2,2 %
5.
3,9 %
6.
3,7 %
7.
7,9 %
8.
15,3 %
9.
12,3 %
10. Högst troligt
46,4 %
- snittgradering
8,4
- NPS
44
Ej svar
2,8 %
Varför skulle du inte rekommendera Playhouse Teater?
Antal kommentarer:
62 (9,3 %)
Varför skulle du rekommendera Playhouse Teater?
Antal kommentarer:
304 (45,5 %)
Har du några övriga synpunkter gällande teaterbesöket?
Antal kommentarer:
321 (48,1 %)
Kontakt - E-post: daniel@playhouseteater.se - Telefon: 08-654 40 30.