RESULTAT
Totalt antal svar: 469
Frågor om teaterbesöket
Vad tyckte du om ditt besök på Playhouse som helhet?
1. Mycket dålig
0,2 %
2.
0,6 %
3.
1,5 %
4.
7,2 %
5.
35 %
6. Mycket bra
53,7 %
- snittgradering
5,4
Ej svar
1,7 %
Hur fungerade bokningen av biljetter via Playhouse hemsida?
1. Mycket dåligt
0,4 %
2.
1,3 %
3.
3,6 %
4.
6,8 %
5.
19,8 %
6. Mycket bra
64,6 %
- snittgradering
5,5
Ej svar
3,4 %
Vad tyckte du om mejlutskick och info innan föreställningen?
1. Mycket dåligt
0 %
2.
0 %
3.
0 %
4.
0 %
5.
0 %
6. Mycket bra
0 %
- snittgradering
0
Ej svar
0 %
Hur fungerade servicen när du var på teatern, dvs biljettkassa, garderob, barservering?
1. Mycket dåligt
0,6 %
2.
1,5 %
3.
4,5 %
4.
12,6 %
5.
29,9 %
6. Mycket bra
49,7 %
- snittgradering
5,2
Ej svar
1,3 %
Vad tyckte du om föreställningen Fotografi 51?
1. Mycket dålig
0,4 %
2.
1,1 %
3.
3,2 %
4.
6,6 %
5.
30,5 %
6. Mycket bra
56,7 %
- snittgradering
5,4
Ej svar
1,5 %
Vad tyckte du om pjäsen (dvs själva manuset)?
1. Mycket dålig
0,6 %
2.
1,7 %
3.
4,5 %
4.
11,5 %
5.
30,1 %
6. Mycket bra
50,1 %
- snittgradering
5,2
Ej svar
1,5 %
Vad tyckte du om skådespelarna?
1. Mycket dåliga
0 %
2.
0,4 %
3.
0,9 %
4.
3,2 %
5.
28,6 %
6. Mycket bra
65,5 %
- snittgradering
5,6
Ej svar
1,5 %
Vad tyckte du om regi, scenografi, ljud etc?
1. Mycket dåligt
0,4 %
2.
1,3 %
3.
3,6 %
4.
6,4 %
5.
31,3 %
6. Mycket bra
55,9 %
- snittgradering
5,4
Ej svar
1,1 %
Några tankar, reflektioner eller lovord om föreställningen Fotografi 51?
Antal kommentarer:
256 (54,6 %)
Frågor om restaurangbesöket
Åt du middag i N.Y. Restaurant i samband med föreställningen?
Nej
67,6 %
Ja
31,6 %
Ej svar
0,9 %
Åt du förbeställd teatermiddag eller ā la carte?
Teatermiddag
47,9 %
Ā la carte
52,1 %
Ej svar
1,4 %
Teatermiddag
Vad tyckte du om middagsupplevelsen som helhet?
1. Mycket dålig
2,9 %
2.
2,9 %
3.
11,4 %
4.
20 %
5.
40 %
6. Mycket bra
22,9 %
- snittgradering
4,6
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
2,9 %
2.
4,3 %
3.
14,3 %
4.
15,7 %
5.
35,7 %
6. Mycket bra
24,3 %
- snittgradering
4,5
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
0 %
2.
4,3 %
3.
5,7 %
4.
14,3 %
5.
35,7 %
6. Mycket bra
38,6 %
- snittgradering
5
Ej svar
0 %
Ā la carte
Vad tyckte du om middagsupplevelsen som helhet?
1. Mycket dålig
5,3 %
2.
1,3 %
3.
10,5 %
4.
27,6 %
5.
34,2 %
6. Mycket bra
21,1 %
- snittgradering
4,5
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
2,6 %
2.
1,3 %
3.
11,8 %
4.
17,1 %
5.
47,4 %
6. Mycket bra
19,7 %
- snittgradering
4,6
Ej svar
0 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
5,3 %
2.
1,3 %
3.
10,5 %
4.
11,8 %
5.
38,2 %
6. Mycket bra
31,6 %
- snittgradering
4,7
Ej svar
0 %
Totalt
Vad tyckte du om middagsupplevelsen som helhet?
1. Mycket dålig
4,1 %
2.
2,1 %
3.
11 %
4.
24,7 %
5.
37 %
6. Mycket bra
22,6 %
- snittgradering
4,5
Ej svar
0 %
Vad skulle förbättra din middagsupplevelse?
Antal kommentarer:
0 (0 %)
Vad tyckte du om kvaliteten på maten?
1. Mycket dålig
2,7 %
2.
2,7 %
3.
13 %
4.
17,1 %
5.
41,8 %
6. Mycket bra
22,6 %
- snittgradering
4,6
Ej svar
1,4 %
Vad tyckte du om servicen på restaurangen?
1. Mycket dålig
2,7 %
2.
2,7 %
3.
8,2 %
4.
13 %
5.
37,7 %
6. Mycket bra
35,6 %
- snittgradering
4,9
Ej svar
1,4 %
Kan du tänka dig att besöka N.Y. Restaurant igen?
Nej (teatermiddag)
15,7 %
Nej (ā la carte)
7,9 %
Nej
11,6 %
Ja (teatermiddag)
81,4 %
Ja (ā la carte)
92,1 %
Ja
88,4 %
Ej svar
1,4 %
Varför inte?
Antal kommentarer:
15 (10,3 %)
Skulle du rekommendera N.Y. Restaurant till en vän eller kollega?
0. Inte alls troligt
6,2 %
1.
0,7 %
2.
0,7 %
3.
4,1 %
4.
4,1 %
5.
6,8 %
6.
5,5 %
7.
13,7 %
8.
17,1 %
9.
14,4 %
10. Högst troligt
26,7 %
- snittgradering (teatermiddag)
7,2
- snittgradering (ā la carte)
7,3
- snittgradering
7,3
- NPS (teatermiddag)
13
- NPS (ā la carte)
13
- NPS
13
Ej svar
1,4 %
Varför skulle du inte rekommendera N.Y. Restaurant?
Antal kommentarer:
19 (13 %)
Varför skulle du rekommendera N.Y. Restaurant?
Antal kommentarer:
37 (25,3 %)
Övriga kommentarer gällande maten, servicen, menyn mm
Antal kommentarer:
60 (41,1 %)
Frågor om Playhouse Teater
Kan du tänka dig att besöka Playhouse Teater igen?
Ja
97 %
Nej
0,9 %
Ej svar
2,1 %
Skulle du rekommendera Playhouse Teater till en vän eller kollega?
0. Inte alls troligt
0 %
1.
0 %
2.
0,6 %
3.
0,4 %
4.
0,9 %
5.
1,5 %
6.
1,3 %
7.
6,6 %
8.
13,4 %
9.
14,7 %
10. Högst troligt
58 %
- snittgradering
9,1
- NPS
69
Ej svar
2,6 %
Varför skulle du inte rekommendera Playhouse Teater?
Antal kommentarer:
10 (2,1 %)
Varför skulle du rekommendera Playhouse Teater?
Antal kommentarer:
242 (51,6 %)
Har du några övriga synpunkter gällande besöket på Playhouse?
Antal kommentarer:
131 (27,9 %)
Kontakt - E-post: daniel@playhouseteater.se - Telefon: 08-654 40 30.